Sony Xperia Z5 Dual - Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

background image

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

Aplikaciju Google Hangouts™ možete koristiti za razmjenu trenutnih poruka i video

razgovor kako biste razgovarali s prijateljima koji tu aplikaciju također koriste na

računarima, Android™ uređajima i drugim uređajima. Svaki razgovor možete pretvoriti u

video poziv s nekoliko prijatelja i prijateljima slati poruke čak i kada nisu na mreži. Možete

i jednostavno prikazivati i dijeliti fotografije.
Hangouts™ zahtijeva pristup internetu i Google™ račun. Detaljne informacije o tome

kako koristiti ovu aplikaciju potražite na http://support.google.com/hangouts i kliknite link

"Hangouts on your Android".

Funkcija video poziva radi samo na uređajima s prednjom kamerom.

Korištenje aplikacije Hangouts™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Hangouts.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.