Sony Xperia Z5 Dual - Poslech hudby

background image

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

1

Minimalizace celé obrazovky přehrávače

2

Hledání všech skladeb uložených v zařízení

3

Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

4

Zobrazení nabídky možností

5

Obal alba (je-li k dispozici)

6

Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky

7

Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

8

Přidání skladby na seznam skladeb

9

Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo

dozadu.

10 Celková délka aktuální skladby

11 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání

12 Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete

dopředu v aktuální skladbě.

13 Přehrání nebo pozastavení skladby

14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete

dozadu v aktuální skladbě.

100

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

15 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

1

Ťuknutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba

2

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

3

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

4

Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání

5

Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na položku .

3

Vyberte hudební kategorii.

4

Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu,

který chcete použít, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na

možnost

Další informace.

Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a

informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

1

V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost

Upravit info o

hudbě.

2

Upravte informace podle potřeby.

3

Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku a vyberte

požadovanou možnost.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

ULOŽIT.

V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

Nastavení hlasitosti zvuku

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Minimalizace aplikace Hudba

Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku

Plocha.

Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

101

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů

a ťukněte na aplikaci Hudba.

Případně na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .