Sony Xperia Z5 Dual - Zámek obrazovky

background image

Zámek obrazovky

Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého

způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.

Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.

Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.

Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.

Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na tlačítko zapnutí/

vypnutí.
Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud

je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Pokud

máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™,

nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód

12

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro

všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obraťte se na správce sítě ve vaší

firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení

stanoveny. Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost vedle

položky

Zámek obrazovky.

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podle pokynů na zařízení.

Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem

počkat 30 sekund.

Změna typu zamknutí obrazovky

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky.

3

Postupujte podle pokynů na zařízení.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky.

3

Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.

4

Ťukněte na položku

Vzor a postupujte podle pokynů na zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky > PIN.

3

Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost

Pokračovat.

4

Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko

OK.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky > Heslo.

3

Postupujte podle pokynů na zařízení.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek

obrazovky.

3

Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v

závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.

4

Ťukněte na

Přejetí a potom na položku ANO, ODEBRAT.

Odemknutí pomocí otisku prstu

Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Zařízení můžete rychle a bezpečně odemknout pouhým přiložením prstu. Chcete-li použít

tuto funkci, je třeba ji povolit v aplikaci Fingerprint Manager a zaregistrovat své otisky

prstů.

13

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN

nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí.

Výběrem jiné metody odemykání vymažete všechny registrované otisky prstů.

Odemknutí zařízení pomocí otisku prstu

Při zobrazené zamykací obrazovce přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby

snímač mohl načíst váš otisk prstu a odemknout obrazovku. Nezapomeňte přiložit