Sony Xperia Z5 Dual - Visning af fotos og videoer

background image

Visning af fotos og videoer

Anvend appen Album til at få vist fotos og afspille videoer, du har taget med dit kamera,

eller til at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på din enhed. Alle fotos og videoer vises

i et kronologisk sorteret gitter.

1

Tap på for at åbne startskærmsmenuen for Album

2

Se menuindstillinger

3

Et diasshow af alle dine fotos eller videoer, eller af disse, der er tilføjet som favoritter

4

Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Album

5

Datoen for elementerne i gruppen

6

Tap på et foto eller en video for at se den

7

Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan får du vist fotos og videoer

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Find og tap på

Album.

3

Tap på et foto eller en video, du vil se. Tap på , hvis du bliver bedt om det.

4

Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist

forrige foto eller video.

Hvis du vil angive, at skærmen automatisk skal rotere, når den drejes til siden, skal du tappe

Roter skærmindholdet under Indstillinger > Skærm > Når enheden roteres.

Album-programmet understøtter muligvis ikke alle filformater. Du kan få flere oplysninger om

understøttede filformater og brugen af multimediefiler (lyd, billede og video) ved at hente

hvidbogen til din enhed på

www.sonymobile.com/support/

.

Sådan ændrer du størrelse på miniaturebillederne

Spred to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at

zoome ud, når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album.

Sådan zoomer du ind eller ud på et foto

Når du får vist et foto, kan du sprede to fingre fra hinanden for at zoome ind eller knibe to

fingre sammen for at zoome ud.

Sådan kan du se et diasshow af dine fotos

1

Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter

på >

Diasshow for at starte afspilning af alle fotos i et album.

2

Tap på et foto for at afslutte diasshowet.

118

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afspiller du en video

1

Søg efter den video, du vil afspille, i Album og tap på den.

2

Tap på .

3

Hvis der ikke vises afspilningskontrolelementer, skal du tappe på skærmen for at få

dem vist. Tap på skærmen igen for at skjule kontrolelementerne.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

1

Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Tap på .

Sådan spoles der hurtigt frem og tilbage i et videoklip

1

Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at

spole hurtigt frem.

Sådan justerer du volumen på en video

Tryk volumentasten op eller ned.