Sony Xperia Z5 Dual - Skærmindstillinger

background image

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrke manuelt uanset lysforholdene

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm, og tap på skyderen Tilpasset lysstyrke for

at deaktivere denne funktion, hvis den ikke allerede er deaktiveret.

3

Tap på

Lysstyrke.

4

Træk skyderen for at justere lysstyrken.

Hvis du sænker niveauet for lysstyrken, holder batteriet længere.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du vibration ved berøring

1

Tap på på startskærmen.

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Andre lyde.

3

Tap på skyderen ud for

Vibrer ved tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Skærm > Dvale.

3

Vælg en indstilling.

Tryk på tænd/sluk-tasten .

For at justere lydstyrken

1

Tap på på startskærmen.

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Skærm > Skriftstørrelse.

3

Vælg den ønskede indstilling.

63

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan justerer du visningsstørrelsen

1

Tap på på startskærmen.

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Skærm > Visningsstørrelse.

3

Træk skyderen for at vælge den ønskede indstilling.

Justering af displayets hvidbalance

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Skærm > Hvidbalance.

3

Træk skyderen til den ønskede position for at justere hvidbalance og lysstyrke.

For at sætte hvidbalancens indstilling tilbage til dets standardværdi, tap >

Standardværdier.

Smart styring af baggrundslys

Med smart styring af baggrundslyset er skærmen tændt, så længe du holder enheden i

hånden. Når du lægger enheden fra dig, slås skærmen fra i henhold til indstillingerne for

slumretilstand.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du beskedindikatoren

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Skærm > Smart modlys.

3

Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Handsketilstand

Når du bruger handsketilstand, kan du stadig navigere på enhedens skærm, selvom du

har handsker på. Når du bruger handsketilstand, vises der en markørring på det område,

hvor der registreres berøring.

Sådan aktiverer du handsketilstand

1

Åbn din

Startskærm, og tap på > Indstillinger > Skærm > Handsketilstand.

2

Tap på skyderen for at aktivere funktionen.

Følsomheden afhænger af størrelsen på kontaktområdet mellem skærmen og den finger med

handske, du bruger til at navigere på skærmen.

Fastgørelse af skærm

Brug fastgørelse af skærm til at indstille enheden til kun at vise skærmen for en bestemt

app. Hvis du f.eks. spiller et spil, og du ved en fejl berører navigeringstasten Start,

forhindrer funktionen til fastgørelse af skærm, at appens aktive spilskærm minimeres. Du

kan også anvende denne funktion, når du låner enheden ud til en anden, så du dermed

gør det sværere for vedkommende at få adgang til mere end én app. Du kan f.eks. låne

enheden ud til en anden, så vedkommende kan tage et foto, og fastgøre skærmen til

kameraappen, så vedkommende ikke så let kan anvende andre apps, f.eks. Mail.

Fastgørelse af skærm er ikke en sikkerhedsfunktion, og den forhindrer ikke fuldstændigt andre

i at frigøre en skærm og få adgang til enheden. Hvis du vil beskytte dine data, skal du

konfigurere enheden til at anmode om en pinkode, en adgangskode eller et mønster til

skærmlåsen, for at skærmen kan frigøres.

Sådan aktiveres eller deaktiveres GPS

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Fastgørelse af

skærm.

3

Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

4

Hvis du har aktiveret Skærmklemning, kan du tappe på

Lås enheden ved

frigørelse skyderen for at aktivere eller deaktivere denne ekstra

sikkerhedsfunktion.

Du behøver ikke angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, for at fastgørelse af

skærm fungerer.

64

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan fastgør du en skærm

1

Kontrollér, at fastgørelse af skærm er aktiveret på enheden.

2

Åbn en app, og gå til den skærm, du vil fastgøre.

3

Tap på .

4

Hvis du vil have vist ikonet for fastgørelse af skærmen , skal du stryge opad.

5

Tap på .

6

Tap på

Forstået i det vindue, der vises.

Sådan frigør du en skærm

På den fastgjorte skærm skal du berøre og holde nede på , indtil skærmen

frigøres.

Hvis du valgte en sikkerhedsindstilling, da du aktiverede funktionen til fastgørelse af skærmen,

skal du angive dit mønster, din pinkode eller din adgangskode for at låse enheden op, før

skærmen kan frigøres.