Sony Xperia Z5 Dual - Tilstanden "Forstyr ikke"

background image

Tilstanden "Forstyr ikke"

Du kan manuelt indstille din enhed til tilstanden "Forstyr ikke" og bestemme, hvor længe

den skal være i denne tilstand. Du kan også forudindstille, hvornår din enhed automatisk

skal gå til indstillingen "Forstyr ikke".

Sådan aktiverer du tilstanden Forstyr ikke

1

Brug to fingre til at trække statuslinjen helt ned for at få adgang til ruden med

hurtige indstillinger.

2

Søg efter og tap på .

3

Vælg en indstilling, og tap derefter på

Udført.

Sådan skifter du hurtigt mellem tilstandene Forstyr ikke/Vibrering/Lyd

1

Tryk volumentasten op eller ned, indtil ,

eller vises.

2

Tap på

eller , hvis du hurtigt vil skifte mellem tilstandene Vibration/Lyd. Hvis

du vil aktivere tilstanden Forstyr ikke, hvis du trykke volumentasten ned, mens du

er i vibrationstilstand.

62

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan planlægges tidsintervaller for tilstanden Forstyr ikke

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Vil ikke forstyrres > Automatiske regler.

3

Vælg den tid eller begivenhed, som tilstanden Forstyr ikke skal planlægges for,

eller tilføj en ny regel.

4

Angiv det ønskede navn til reglen, og tap derefter på

OK.

5

Søg efter og tap på

Dage, markér afkrydsningsfeltet for de relevante dage, og tap

derefter på

Udført.

6

Tap på

Starttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere

starttidspunktet.

7

Tap på

Sluttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere

sluttidspunktet. Din enhed forbliver i tilstanden Forstyr ikke i det valgte tidsinterval.

Angivelse af undtagelser for tilstanden Forstyr ikke

Du kan vælge, hvilke typer meddelelser du vil tillade lyd fra i tilstanden Forstyr ikke, og du

kan filtrere undtagelser ud fra de personer, meddelelserne kommer fra. De mest

almindelige typer undtagelser er:

Hændelser og påmindelser

Opkald

Meddelelser

Alarmer

Sådan knytter du undtagelser til specifikke kontakttyper

1

Tap på på startskærmen.

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke > Kun tilladt i tilvalg

Prioritet.

3

Tap på

Opkald eller Beskeder.

4

Vælg en indstilling.