Sony Xperia Z5 Dual - Väljastatava heli täiustamine

background image

Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks

ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste

minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide

kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure

eraldusvõimega heli kvaliteediga samale tasemele tõsta.

Väljundheli automaatne täiustamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Heliseaded.

3

Funktsiooni

ClearAudio+ lubamiseks puudutage liugurit.

68

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Heliseadete käsitsi kohandamine

1

Puudutage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Heliseaded.

3

Kui funktsioon

ClearAudio+ on lubatud, puudutage liugurit selle keelamiseks.

4

Valige

Heliefektid > Ekvalaiser.

5

Heliseadete kohandamiseks lohistage sagedusriba nuppe üles või alla.

Heliväljundi seadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu

tavakõnede helikvaliteet.

Funktsiooni Dünaamiline normaliseerimine abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Heliseaded.

3

Kui funktsioon

DSEE HX on keelatud, puudutage selle lubamiseks liugurit.

4

Funktsiooni

Dünaamiline normaliseerimine lubamiseks puudutage liugurit.

Tihendatud muusikafailide kvaliteedi parendamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Heliseaded.

3

Funktsiooni

DSEE HX lubamiseks puudutage liugurit.

See seade on saadaval üksnes juhtmega kõrvaklappide jaoks, mis toetavad suure

eraldusvõimega heli.