Sony Xperia Z5 Dual - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Poruke prikazuje poruke u obliku razgovora, što znači da su sve poruke koje

ste primili od određene osobe ili ih njoj poslali grupirane zajedno. Za slanje multimedijskih

poruka, na uređaju trebate postaviti odgovarajuće postavke za MMS. Pogledajte

Postavke za internet i MMS poruke

na stranici 52.

Broj znakova koje možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci ovisi o operateru i jeziku koji

koristite. Maksimalna veličina multimedijske poruke koja uključuje veličinu dodanih medijskih

datoteka, također ovisi o operateru. Obratite se mrežnom operateru da biste dobili dodatne

informacije.

1

Povratak na popis razgovora

2

Upućivanje poziva pošiljatelju poruke

3

Prikaz više opcija

4

Poslane i primljene poruke

5

Slanje dovršene poruke

6

Dodavanje privitaka

Izrada i slanje poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite i dotaknite .

2

Dotaknite .

3

Upišite ime primatelja ili telefonski broj ili pak druge podatke za kontakt koje ste

spremili o primatelju, a zatim odaberite stavku na pripadnom popisu. Ako primatelj

nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.

4

Ako želite poslati poruku grupi, ponovite gore opisani postupak da biste dodali još

primatelja.

5

Dotaknite

Napišite poruku, a potom unesite tekst poruke.

6

Ako želite dodati privitak, dotaknite odgovarajuću opciju privitka.

7

Da biste poslali poruku, dodirnite neki od gumba , ovisno o tome koju SIM

karticu želite koristiti.

Ako zatvorite poruku prije slanja, poruka će se spremiti kao skica. Razgovor se označava

riječju

Nedovršeno.

Čitanje primljene poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite željeni razgovor.

3

Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite je.

Sve se primljene poruke po zadanom spremaju u memoriju uređaja.

92

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odgovaranje na poruku

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite konverzaciju koja sadrži poruku.

3

Unesite odgovor pa dotaknite neki od gumba , ovisno o tome koju SIM karticu

želite koristiti.

Prosljeđivanje poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite i dotaknite .

2

Dotaknite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim dotaknite

Proslijedi poruku.

4

Upišite ime primatelja ili telefonski broj ili pak druge podatke za kontakt koje ste

spremili o primatelju, a zatim odaberite stavku na pripadnom popisu. Ako primatelj

nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.

5

Po potrebi, uredite poruku, a zatim dotaknite neki od gumba , ovisno o SIM

kartici koju želite koristiti.

Spremanje datoteka sadržanih u primljenoj poruci

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite je.

3

Dodirnite i držite datoteku koju želite spremiti, a zatim odaberite željenu opciju.