Sony Xperia Z5 Dual - Simpenan lan memori

background image

Simpenan lan memori

Piranti duwe sawetara jinis simpenan lan pilihan memori.

Simpenan internal kira-kira

32 GB lan digunakake kanggo nyimpen isi sing diundhuh

utawa dipindhah bebarengan karo setelan lan data pribadhi. Sawetara conto data sing

disimpen ing simpenan internal yaiku setelan weker, volume, lan basa, email, tenger,

tanggalan acara, foto, video, lan lagu.

Sampeyan bisa nggunakake kertu memori sing bisa dicopot karo kapasitas simpenan

nganti

200 GB supaya entuk panggon simpenan luwih akeh. File media lan sawetara

aplikasi, karo data sing gegayut, bisa dipindhah menyang jinis memori iki kanggo

mbebasake simpenan internal. Sawetara aplikasi, contone, aplikasi Kamera, bisa

nyimpen data langsung ing kertu memori.

Memori dinamis (RAM) gedhene kira-kira

3 GB lan ora bisa digunakake kanggo

simpenan. RAM digunakake kanggo nangani aplikasi sing mlaku lan sistem operasi.

Sampeyan bisa uga kudu tuku kertu memori kanthi kapisah.

Waca luwih pepak babagan panggunaan memori ing piranti Android kanthi ngundhuh Kertas

putih kanggo piranti ing

www.sonymobile.com/cn/support/

.

Ngapiki kinerja memori

Memori piranti tambah suwe tambah kebak amarga panggunaan normal. Yen piranti

tambah alon, utawa aplikasi mati ndadak, sampeyan kudu nindakake ing ingisor iki:

Tansah nduweni simpenan internal kothong luwih saka

500 MB.

Nutup aplikasi sing mlaku nanging lagi ora digunakake.

Mbusak memori cache kanggo kabeh aplikasi.

Mbusak aplikasi sing diundhuh nanging ora digunakake.

Mindhahake aplikasi menyang kertu memori yen simpenan internal kebak.

Mindhah foto, video, lan musik saka memori internal menyang kertu memori.

Yen piranti ora bisa maca konten ing kertu memori, sampeyan uga bisa perlu mormat

kertu. Elinga yen kabeh konten ing kertu memori bakal kebusak yen kertu diformat.

Yen nggunakake piranti mawa pangguna akeh, sampeyan kudu mlebu minangka pamilik, yaiku

pangguna utama, supaya bisa nindakake tindakan tartamtu kayata nransfer data menyang

kertu memori lan mormat kertu memori.

45

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndeleng status memori

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan & memori.

Ndeleng akehing RAM sing bebas lan dienggo

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan & memori.

3

Tutul , banjur tutul

Canggih > Memori.

Mbusak memori cache kanggo kabeh aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan & memori.

3

Tutul

Anggo brg simpenan internal, banjur golek lan tutul Data cache > OK.

4

Yen kertu memori wis dilebokake, tutul

Panyimpenan > Anggo brg simpenan

internal.

Nalika mbusak memori cache, sampeyan ora kelangan informasi utawa setelan penting.

Ngirim file media menyang kertu memori

1

Pesthekake yen kertu memori dilebokake menyang piranti.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan & memori > Pindhah data.

4

Tandhani file sing arep dikirim menyang kertu memori.

5

Tutul

Kirim.

Ngendheg aplikasi lan layanan sing aktif

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi utawa layanan, banjur tutul

STOP PEKSA > OK.

Mormat kertu memori

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan & memori.

3

Tutul , banjut tutul

Canggih > Panyimpenan > Kertu SD > , banjur tutul Setelan

>

Format > Busak & format.

Kabeh isi ing kertu memori dadi kebusak yen kertu diformat. Pesthekake yen sampeyan wis

nggawe serep kabeh data sing arep disimpen. Kanggo nggawe serep isi, sampeyan bisa nyalin

isi menyang komputer. Kanggo informasi luwih pepak, deleng

Ngatur file nggunakake

komputer

ing kaca 44.