Sony Xperia Z5 Dual - Tanggalan

background image

Jam lan Tanggalan

Tanggalan

Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo ngatur jadwal wektu sampeyan. Yen sampeyan wis

mlebu lan nyelarasake piranti karo siji utawa sawetara akun online sing ngamot

tanggalan, contone, akun Google™ utawa Xperia™ karo akun Facebook, acara

tanggalan saka akun kasebut uga bakal katon ing aplikasi Tanggalan. Sampeyan bisa

milih kalender sing arep diintegrasi menyang tampilan Tanggalan gabungan.
Nalika wektu janjian wis cedhak, piranti bakal muter swara kabar kanggo ngelingake

sampeyan. Tur, uga dituduhake ing baris status.

1

Pilih jinis tampilan lan tanggalan sing arep sampeyan deleng

2

Bali menyang tanggal saiki

3

Akses setelan lan opsi liyane

4

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo njlajah luwih cepet

5

Tanggal sing dipilih

6

Agenda kanggo dina sing dipilih

7

Tambah acara tanggalan

Nggawe acara tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul .

3

Yen sampeyan wis nyelarasake tanggalan karo siji akun utawa luwih, pilih akun

sing pengin dienggo kanggo nambahake acara iki. Yen sampeyan mung pengin

nambahake acara iki ing piranti, tutul

Tanggalan piranti.

4

Ketik utawa pilih informasi sing dipengini lan tambah pengunjung acara.

5

Kanggo nyimpen acara lan ngirim undangan, tutul

Simpen.

Ndeleng acara tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul acara sing arep sampeyan deleng.

Ndeleng tanggalan luwih saka siji

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur centhang kothak tanggalan-tanggalan sing arep sampeyan deleng.

Zoom tampilan tanggalan

Yen tampilan

Minggu utawa Dina dipilih, jiwit layar kanggo nggedhekake.

142

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nuduhake prei nasional ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Prei nasional.

4

Pilih salah siji opsi, utawa kombinasi opsi, banjur tutul

OK.

Nuduhake ambal warsa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan > Ambal warsa.

3

Seret panggeser ing jejere

Ambal warsa menyang tengen.

Nuduhake prakiran kaanan hawa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Prakira kaanan hawa, banjur seret panggeser ing jejere Prakira kaanan

hawa menyang tengen.

4

Yen layanan panggonan dipateni, tutul

Panggonan asal, banjur tlusur kutha sing

arep sampeyan tambahake.

Kanggo katrangan sajangkepe ngenani cara ngaktifake layanan panggonan, waca

Gunakake

layanan panggonan

ing kaca 139.

Nggenti setelan prakiran kaanan hawa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Prakira kaanan hawa.

4

Pasake setelan kaya sing dikarepake.