Sony Xperia Z5 Dual - Trabasan lan folder

background image

Trabasan lan folder

Gunakake trabasan lan folder kanggo ngatur aplikasi sampeyan lan supaya layar Ngarep

1

Akses aplikasi nganggo trabasan

2

Akses folder sing ngamot aplikasi

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep

1

Tutul terus bageyan kothong ing

Layar Ngarep.

2

Ing menu kustomisasi, tutul

Widget > Trabasan.

3

Gulung dhaptar lan pilih salah siji. Aplikasi sing dipilih ditambahake menyang

Layar

Ngarep.

Mindhah item ing layar Ngarep

Tutul terus item nganti piranti kedher, banjur seret item menyang panggonan

anyar.

Mbusak item saka layar Ngarep

Tutul terus item nganti piranti kedher, banjur seret item menyang

Busak saka layar

ngarep ing sisih ndhuwur layar.

Nggawe folder ing layar Ngarep

Tutul terus lambang aplikasi utawa trabasan nganti piranti kedher, banjur seret lan

selehake ing ndhuwure lambang aplikasi utawa trabasan liyane.

Nambah item menyang folder ing layar Ngarep

Tutul terus sawijine item nganti piranti kedher, banjur seret item menyang folder.

Nggenti jeneng folder ing layar Ngarep

1

Tutul folder kanggo mbukak.

2

Tutul garis judhul folder kanggo nuduhake kolom

Jeneng folder.

3

Tik jeneng folder anyar banjur tutul

Rampung.