Sony Xperia Z5 Dual - Nylarasake nganggo Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Nylarasake nganggo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Yen perusahaan sampeyan nganggo akun Microsoft Exchange ActiveSync, sampeyan

bisa ngakses pesen email, janjian tanggalan, lan kontak perusahaan kanthi langsung ing

piranti. Sawise nyetel wiwitan, sampeyan bisa nggolek informasi ing aplikasi ,

EmailTanggalan lan Kontak.

Yen sampeyan wis nyetel akun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) ing piranti Xperia™,

setelan kaamanan EAS uga bisa matesi jinis kunci layar mung kanggo PIN utawa sandhi. Iki

kedadeyan nalika administrator jaringan nemtokake jinis kunci layar kanggo kabeh akun EAS

amarga kaamanan perusahaan. Hubungi administrator jaringan perusahaan utawa organisasi

kanggo mriksa kabijakan kaamanan jaringan sing ditrapake kanggo piranti seluler. Fungsi

sidhik driji ora kasedhiya ing Amerika Serikat.

Nyetel wiwitan akun EAS kanggo panylarasan

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul

Setelan > Akun & panyelarasan > Tambah akun > Exchange ActiveSync.

3

Tik alamat email lan sandhi parusahan.

4

Tutul

SABANJURE. Yen ana kegagalan, lebokake rincian domain lan server akun

kanthi manual banjur tutul

SABANJURE.

5

Tutul

OK kanggo ngidini server parusahan ngontrol piranti.

6

Pilih cara panylarasan, jangkane wektu panylarasan, lan data sing arep dislarasake

karo piranti.

7

Tutul

SABANJURE, banjur pilih cara kanggo nampa kabar nalika email anyar teka.

8

Tutul

SABANJURE, tik jeneng kanggo akun perusahaan, banjur tutul

RAMPUNGAKE ATUR WIWITAN.

9

Yen dijaluk, aktifake administrator piranti kanggo ngidinake server perusahaan

nemtokake aturan kaamanan tartamtu, kayata mateni parekaman swara lan

nggunakake enkripsi simpenan.

59

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngowahi setelan akun EAS

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Email, banjur tutul .

3

Tutul

Setelan, banjur pilih akun EAS, banjur owahi setelan akun EAS kaya sing

dikarepake.

Ngatur selane slarasan kanggo akun EAS

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul

Email, banjur tutul .

3

Tutul

Setelan banjur pilih akun EAS.

4

Tutul

Frekuensi mriksa.

5

Ing

Setelan wektu ora sibuk, tutul Frekuensi pamriksan, banjur pilih opsi sela.

Mbusak akun EAS

1

Saka

Layar Ngarep, tutul > Setelan > Akun & panyelarasan.

2

Tutul

Exchange ActiveSync, banjur pilih akun EAS sing arep dibusak.

3

Tutul , banjur tutul

Busak akun.

4

Tutul

BUSAK AKUN maneh kanggo negesake.

60

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.