Sony Xperia Z5 Dual - Uzstādīšana

background image

Uzstādīšana

Jūsu ierīce atbalsta tikai nano SIM kartes.

Nano SIM kartes ievietošana

1

Atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu, ierīces ekrānam esot

vērstam lejup.

2

Izmantojot pirksta nagu, izvelciet SIM/atmiņas kartes slota vāciņu.

3

Ievietojiet atmiņas karti turētāja atmiņas kartes slotā tā, lai tā būtu pareizi

pagriezta...

4

Aizveriet vāciņu.

Ja nano SIM karti ievietojat, kad ierīce ir ieslēgta, ierīce tiek automātiski restartēta.

Atmiņas kartes ievietošana

1

Atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Ievietojiet atmiņas karti atmiņas kartes slotā, pēc tam aizveriet vāciņu.

Pārbaudiet, vai atmiņas karte ir ievietota pareizajā virzienā.

Nano SIM kartes izņemšana

1

Atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Ar pirksta nagu vai citu līdzīgu priekšmetu izvelciet nano SIM kartes turētāju.

3

Izņemiet nano SIM karti (vai kartes) no turētāja atbilstošajā nano SIM kartes slotā

(vai slotos) un ievietojiet turētāju atpakaļ ierīcē.

4

Aizveriet vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

1

Izslēdziet ierīci un atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Piespiediet atmiņas karti uz iekšpusi un pēc tam to ātri atlaidiet.

3

Aizveriet vāciņu.

Atmiņas karti var arī izņemt, 1. darbībā neizslēdzot ierīci. Lai izmantotu šo metodi, vispirms

atmiņas karte jāatvieno šeit:

Iestatījumi, piesitot pie Atmiņa > SD kartes neiekļaušana.

9

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.