Sony Xperia Z5 Dual - Ierīces aizsardzības nodrošināšana

background image

Ierīces aizsardzības nodrošināšana

Ierīcē ir ietverti vairāki drošības līdzekļi, ko ir ļoti ieteicams izmantot ierīces nozaudēšanas

vai zādzības gadījumā.
Šīs iespējas ir uzskaitītas tālāk.

Ierīcē iestatiet drošu ekrāna bloķēšanu, proti, bloķēšanu ar PIN kodu, paroli vai shēmu, lai

citi nevarētu piekļūt jūsu ierīcei vai atiestatīt to.

Pievienojiet Google™ kontu, lai neviens cits nevarētu izmantot jūsu ierīci, ja tā tiek

nozagta vai tiek dzēsts viss tās saturs.

Aktivizējiet pakalpojumu “Protection by my Xperia” (my Xperia aizsardzība) vai Android™

ierīces pārziņa tīmekļa pakalpojumu. Izmantojot kādu no šiem pakalpojumiem, varat attāli

atrast vai bloķēt pazaudētu ierīci, kā arī dzēst tās saturu.

Ierīces īpašumtiesību pārbaude

Ja lietojat noteiktus aizsarglīdzekļus, ir jāatbloķē ekrāns, izmantojot PIN, paroli vai shēmu,

vai jāievada Google™ konta informācija. Tālāk ir norādīti aizsarglīdzekļu un nepieciešamo

akreditācijas datu piemēri.

Aizsardzība pret

rūpnīcas datu

atiestatīšanu

Lai jūs varētu veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu, vispirms ir jāatbloķē

ekrāns.

My Xperia nodrošinātā

aizsardzība

Ja atiestatāt savu ierīci attāli, izmantojot šo pakalpojumu, jums ir

jāievada tā Google™ konta lietotājvārds un parole, kas saistīts ar

pakalpojumu. Lai veiksmīgi pabeigtu iestatīšanu, ierīcē ir jābūt

izveidotam savienojumam ar internetu. Pretējā gadījumā pēc

atiestatīšanas nevarēsiet izmantot savu ierīci.

Android™ Device

Manager

Ja attāli atiestatāt savu ierīci, izmantojot šo pakalpojumu, jums ir

jāievada Google™ konta lietotājvārds un parole. Lai veiksmīgi

pabeigtu iestatīšanu, ierīcē ir jābūt izveidotam savienojumam ar

internetu. Pretējā gadījumā pēc atiestatīšanas nevarēsiet izmantot

savu ierīci.

Programmatūras

labošana

Ja izmantojat programmatūru Xperia™ Companion, lai veiktu

programmatūras labošanu, ierīci startējot, kad labošanas pabeigta,

būs jāievada Google™ konta lietotājvārds un parole.

Lietojot Android™ Device Manager, jāievada Google™ konta informācija. Kā ierīces īpašnieks

varat izmantot jebkuru ierīcē iestatīto Google™ kontu. Ja iestatīšanas laikā nevarat ievadīt

atbilstošu konta informāciju, jūs vispār nevarēsiet lietot ierīci.