Sony Xperia Z5 Dual - SIM kartes aizsardzība

background image

SIM kartes aizsardzība

Izmantojot PIN (Personal Identification Number — personas identifikācijas numurs) kodu,

varat bloķēt un atbloķēt ikvienu ierīcē izmantoto SIM karti. Ja SIM karte ir bloķēta, ar karti

saistītais abonements tiek aizsargāts pret ļaunprātīgu izmantošanu — ikreiz, kad

ieslēdzat ierīci, ir jāievada PIN.
Ja pārāk daudz reižu ievadāt nepareizu PIN, SIM karte tiek bloķēta. Šajā gadījumā ir

jāievada PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) un jauns PIN. PIN un PUK izsniedz tīkla

operators.

SIM kartes bloķēšanas iestatīšana vai noņemšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Iestatīt

SIM kartes slēgšanu un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet slīdnim

Slēdziet SIM karti, lai iespējotu vai atspējotu SIM kartes

bloķēšanu.

5

Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet pie

Labi. SIM kartes bloķēšana ir aktivizēta un

turpmāk, katru reizi restartējot ierīci, tiks prasīts ievadīt šo PIN kodu.

SIM kartes PIN mainīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Iestatīt

SIM kartes slēgšanu un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet vienumam

Mainīt SIM PIN kodu.

5

Ievadiet veco SIM kartes PIN un piesitiet vienumam

Labi.

6

Ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet vienumam

Labi.

7

Atkārtoti ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet vienumam

Labi.

19

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Bloķētas SIM kartes atslēgšana, izmantojot PUK kodu

1

Ievadiet PUK kodu un piesitiet pie

.

2

Ievadiet jaunu PIN kodu un piesitiet pie

.

3

Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un pieskarieties pie

.

Ja pārāk daudz reižu esat ievadījis nepareizu PUK kodu, jums ir jāsazinās ar tīkla operatoru, lai

iegūtu jaunu SIM karti.