Sony Xperia Z5 Dual - Vairāku SIM karšu lietošana

background image

Vairāku SIM karšu lietošana

Ierīce darbojas ar vienu vai divām ievietotām SIM kartēm. Abas SIM kartes nodrošina

ienākošo saziņu, un varat izvēlēties, kuru numuru vēlaties izmantot izejošajai saziņai. Lai

varētu lietot abas SIM kartes, vispirms tās ir jāiespējo un ir jāizvēlas SIM karte, ko

izmantosit datplūsmai.
Varat pāradresēt 1. SIM kartē ienākošos zvanus uz 2. SIM karti, ja 1. SIM karte nav

pieejama, kā arī pretēji. Šī funkcija tiek saukta par divu SIM karšu sasniedzamību. Tā ir

manuāli jāiespējo. Skatiet sadaļu

Zvanu pārsūtīšana

81. lpp.

Divu SIM karšu izmantošanas iespējošana un atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Divas SIM kartes un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet slīdņiem

SIM1 un SIM2, lai iespējotu vai atspējotu SIM karti.

SIM kartes pārdēvēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Divas SIM kartes un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti un ievadiet jaunu nosaukumu.

4

Piesitiet pie

Labi.

Datplūsmu apstrādājošās SIM kartes atlasīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Divas SIM kartes > Mobilā datplūsma un piesitiet

pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti, ko vēlaties izmantot datplūsmai.

Lai iegūtu lielāku datu pārraides ātrumu, atlasiet SIM karti, kas atbalsta ātrāko mobilo tīklu,

piemēram, 3G vai LTE.