Sony Xperia Z5 Dual - Mobilo tīklu atlase

background image

Mobilo tīklu atlase

Šajā ierīcē tiek atbalstīta divu dažādu tīklu lietošana vienlaikus. Ja ierīcē ir ievietotas divas

SIM kartes, varat atlasīt kādu no tālāk norādītajām tīklu kombinācijām.

Viens WCDMA tīkls

Viens GSM tīkls

Viens WCDMA un viens GSM tīkls

Viens LTE tīkls, viens WCDMA un viens GSM tīkls
Katrai SIM kartei var iestatīt ierīces automātisko pārslēgšanos starp mobilajiem tīkliem

atkarībā no tā, kurš mobils tīkls ir pieejams jūsu atrašanās vietā. Varat arī iestatīt savu

ierīci manuāli, lai izmantotu noteiktu mobilā tīkla režīmu katrai SIM kartei, piemēram,

WCDMA vai GSM.
Atkarībā no tā tīkla veida vai režīma, ar kuru esat izveidojis savienojumu, statusa joslā tiek

parādītas dažādas statusa ikonas. Skatiet rakstu

Statusa ikonas

lapā 36, lai uzzinātu, kā

izskatās dažādu statusu ikonas.

Tīkla režīma atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet vienumam

Izvēlētā tīkla veids un pēc tam atlasiet kādu tīkla režīmu.

Cita tīkla manuāla atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet vienumam

Tīkla operatori.

5

Piesitiet vienumam

Meklēšanas režīms un pēc tam atlasiet Manuāli.

6

Atlasiet tīklu.

Ja tīklu atlasāt manuāli, ierīce nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatradīsities manuāli

izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla atlases aktivizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet vienumam

Tīkla operatori.

5

Piesitiet vienumam

Meklēšanas režīms un pēc tam atlasiet Automātiski.