Sony Xperia Z5 Dual - SIM kartes atlasīšana datplūsmai

background image

SIM kartes atlasīšana datplūsmai

Abās ierīcē ievietotajās SIM kartēs tiek lietota datplūsma, tomēr jebkurā attiecīgajā brīdī

datplūsmas lietošanu var atlasīt tikai vienā SIM kartē. Veicot sākotnējo ierīces iestatīšanu,

56

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

varat atlasīt SIM karti, kuru izmantot datplūsmai, vai varat atlasīt to vēlāk, izmantojot

izvēlni Iestatījumi.

Datplūsmai izmantotās SIM kartes maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Divas SIM kartes > Mobilā datplūsma un piesitiet

pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti, kuru vēlaties izmantot datplūsmai.

Lai iegūtu lielāku datu pārraides ātrumu, atlasiet SIM karti, kas atbalsta ātrāko mobilo tīklu,

piemēram, 3G vai LTE.