Sony Xperia Z5 Dual - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai var izmantot iekšējo atmiņu, atmiņas karti vai SIM karti.

Papildinformāciju par to, kā ierīcē atjaunot kontaktus, skatiet sadaļā

Kontaktu

pārsūtīšana

87. lpp.

Visu kontaktpersonu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties

Importēt/eksportēt > Eksportēt uz SD karti

vai iekšējo atmiņu (.vcf fails).

3

Pieskarieties >

SD karte.

4

Pieskarieties

SAGLABĀT.

Kontaktpersonu eksportēšana uz SIM karti

Eksportējot kontaktpersonas uz SIM karti, ne visa informācija var tikt eksportēta. Iemesls ir

SIM kartes atmiņas ierobežojumi.

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties >

Importēt/eksportēt.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Pieskarieties

Labi.

90

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Visu kontaktpersonu eksportēšana uz iekšējo atmiņu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties

vienumam .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties vienumiem

Importēt/eksportēt > Eksportēt

uz SD karti vai iekšējo atmiņu (.vcf fails).

3

Pieskarieties vienumiem >

Rādīt iekšējo atmiņu.

4

Pieskarieties vienumam un pēc tam pieskarieties ierīces modeļa numuram

blakus vienumam .

5

Atlasiet mērķa mapi vai pieskarieties vienumam

SAGLABĀT.

91

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.