Sony Xperia Z5 Dual - Kontaktu meklēšana un skatīšana

background image

Kontaktu meklēšana un skatīšana

1.

Meklēt kontaktpersonas

2.

Rediģēt un skatīt medicīnisku un ārkārtas situāciju kontaktinformāciju

3.

Skatīt citas iespējas

4.

Cilne Izlases un Visas kontaktpersonas

5.

Skatīt informāciju par kontaktpersonu

6.

Izmantot slīdni, lai pārietu uz kontaktpersonām, kas sākas ar atlasīto burtu

7.

Pievienot kontaktpersonu

Kontakta meklēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam pie .

2

Piesitiet pie un laukā

Meklēt kontaktpersonas ievadiet tālruņa numuru, vārdu

vai citu informāciju. Ievadot katru rakstzīmi, tiek filtrēts rezultātu saraksts.

Lietotnē Kontaktpersonas parādāmo kontaktpersonu atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties

Rādāmās kontaktpersonas.

3

Parādītajā sarakstā atlasiet vēlamo iespēju. Ja ir veikta kontaktpersonu un

sinhronizācijas konta sinhronizēšana, šis konts būs redzams sarakstā.

4

Lai vēl vairāk paplašinātu iespēju sarakstu, pieskarieties

Pielāgot, atlasiet attiecīgo

nolaižamo sarakstu un izvēles rūtiņās pēc vajadzības ielieciet vai noņemiet

atzīmes.

5

Kad tas izdarīts, pieskarieties

Labi.

85

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.