Sony Xperia Z5 Dual - Lietotnes Mūzika izvēlne

background image

Lietotnes Mūzika izvēlne

Lietotnes Mūzika izvēlne nodrošina pārskatu par visām jūsu ierīcē esošajām dziesmām.

No šejienes varat pārvaldīt albumus un atskaņošanas sarakstus.

1

Atgriezties Mūzikas sākuma ekrānā

2

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

3

Pārlūkot visus atskaņošanas sarakstus

4

Pārlūkot visus izpildītājus

5

Pārlūkot visus albumus

6

Pārlūkot visas dziesmas

7

Pārlūkot visus žanrus

8

Pārlūkot visas mapes

9

Atskaņot koplietoto mūzikas failu citā ierīcē

10 Skatīt visus abonētos vai lejupielādētos failus lietotnē Podcast

11 Atvērt lietotnes Mūzika iestatījumu izvēlni

12 Atvērt lietotnes Mūzika atbalsta izvēlni

Izvēlnes Mūzika atvēršana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet pie .

Atgriešanās Mūzika sākuma ekrānā

Kad ir atvērta izvēlne Mūzika, piesitiet vienumam

Sākums vai vienkārši piesitiet

ekrānam pa labi no izvēlnes.

Dziesmas dzēšana

1

Izvēlnē Mūzika ritiniet līdz dzēšamajai dziesmai.

2

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam parādītajā sarakstā

pieskarieties vienumam

Dzēst no krātuves.

3

Lai apstiprinātu, pieskarieties

DZĒST.

Nevar izdzēst pašreiz atskaņojamo dziesmu.

101

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.