Sony Xperia Z5 Dual - Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™‎

background image

Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™

Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai atpazītu tuvumā atskaņotu

dziesmu. Ierakstiet nelielu dziesmas paraugu, un dažu sekunžu laikā iegūsiet informāciju

par tās izpildītāju, nosaukumu un albumu. Varat iegādāties ar tehnoloģiju TrackID™

atpazītās dziesmas, kā arī varat skatīt TrackID™ sarakstus, lai uzzinātu, kādas dziesmas

meklē TrackID™ lietotāji visā pasaulē. Lai gūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet

pakalpojumu TrackID™ klusā vietā.

1

Piesitiet , lai atvērtu TrackID™ sākuma ekrāna izvēlni.

2

Skatiet iepriekšējo meklējumu vēsturi

3

Izpētiet populārākās dzesmas un atskaņošanas sarakstus, jaunas dziesmas u.c.

4

Izpētiet, ko klausās citi

5

Meklējiet ierakstus, albumus un māksliniekus

6

Identificējiet mūziku, ko klausāties

Lietotne TrackID™ un dažas pakalpojuma TrackID™ funkcijas, iespējams, netiek atbalstīti visās

valstīs/reģionos vai tīklos, un tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji. Varat izveidot TrackID

™ savienojumu ar jūsu valstī pieejamajiem mūzikas straumēšanas pakalpojumiem.

Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

TrackID™ un piesitiet tam, pēc tam turiet ierīci mūzikas avota

tuvumā.

3

Piesitiet pie . Ja pakalpojums TrackID™ atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti

ekrānā.

Lai atgrieztos lietotnes

TrackID™ sākuma ekrānā, piesitiet pie .

103

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Informācijas par dziesmas izpildītāju skatīšana

1

Ja

TrackID™ lietojumprogramma atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti TrackID™

sākumekrānā.

2

Ritiniet līdz rezultātam, ko vēlaties skatīt, pēc tam piesitiet, lai to atvērtu.

Dziesmas dzēšana no dziesmu vēstures

1

Atveriet

TrackID™ lietotni, pēc tam ritiniet līdz dziesmai, ko vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts , un turiet.

3

Piesitiet pie .

TrackID™ LIVE izmantošana

Varat izmantoto TrackID™ LIVE, lai reāllaikā skatītu mūziku, kam seko lietotāji visā

pasaulē.

Atveriet lietotni

TrackID™, pēc tam pieskarieties pie TIEŠRAIDE.

Varat mainīt sekotā satura saņemšanas ātrumu, kā arī izslēgt vai ieslēgt dziesmas

demonstrācijas skaņu.