Sony Xperia Z5 Dual - Mūzikas klausīšanās

background image

Mūzikas klausīšanās

Lietojiet lietotni Mūzika, lai klausītos savu iecienītāko mūziku un audiogrāmatas.

1

Minimizēt pilnekrāna atskaņotāju

2

Meklēt visas ierīcē saglabātās dziesmas

3

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

4

Skatīt izvēlnes iespējas

5

Albuma attēls (ja ir pieejams)

6

Saglabāt dziesmu kā izlases elementu vai izņemt to no izlases

7

Pašlaik skanošās dziesmas pagājušais laiks

8

Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam

9

Norises indikators - vilkt indikatoru vai pieskarties līnijai, lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ

10 Pašlaik skanošās dziesmas kopējais ilgums

11 Atkārtot visas dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

12 Pieskarties, lai atskaņotu nākamo dziesmu atskaņošanas sarakstā, vai pieskarties un turēt, lai pārtītu uz

priekšu pašlaik atskaņoto dziesmu

13 Atskaņot dziesmu vai apturēt tās atskaņošanu

14 Piesist, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu atskaņošanas sarakstā, vai pieskarties un turēt, lai attītu

atpakaļ pašlaik atskaņoto dziesmu

99

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

15 Sajaukt dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

Lietotnes Mūzika sākuma ekrāns

1.

Augšējā kreisajā stūrī piesitiet , lai atvērtu izvēlni Mūzika.

2.

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu.

3.

Atskaņojiet dziesmu, izmantojot lietotni Mūzika.

4.

Atskaņojiet visas dziesmas jauktā secībā.

5.

Atgriezieties mūzikas atskaņotāja ekrānā.

Dziesmas atskaņošana, izmantojot lietotni Mūzika

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet pie .

3

Atlasiet mūzikas kategoriju.

4

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu.

Ar autortiesībām aizsargātus objektus, iespējams, nevar atskaņot. Pārliecinieties, ka jums ir

vajadzīgās tiesības saturam, ko jūs vēlaties lietot.

Ar dziesmu saistītas informācijas meklēšana tiešsaistē

Kad lietotnē Mūzika tiek atskaņota dziesma, piesitiet albuma attēlam un pēc tam

piesitiet pa

Plašāka informācija.

Tiešsaistes resursi, kas saistīti ar dziesmu, var iekļaut videoklipus pakalpojumā YouTube™,

dziesmu vārdus un informāciju par izpildītāju pakalpojumā Wikipedia.

Mūzikas informācijas rediģēšana un albuma attēla lejupielāde

1

Lietotnē Mūzika pieskarieties vienumam Albuma attēls un pēc tam pieskarieties

vienumam

Mūzikas inf. rediģēšana.

2

Rediģējiet informāciju, kā nepieciešams.

3

Lai iestatītu vai lejupielādētu albuma attēlu, pieskarieties vienumam , pēc tam

atlasiet kādu no opcijām.

4

Kad esat pabeidzis, pieskarieties vienumam

SAGLABĀT.

Varat arī iestatīt automātisku albuma attēla lejupielādi izvēlnes Mūzika sadaļā Iestatījumi.

Skaņas skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Lietotnes Mūzika minimizēšana

Kad tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie , lai atvērtu ekrānu

Sākuma ekrāns.

Lietotne Mūzika turpina darboties fonā.

100

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lietotnes Mūzika atvēršana, ja tā darbojas fonā

Kamēr dziesma tiek atskaņota fonā, velciet statusa joslu lejup un piesitiet pie

lietotnes Mūzika.

Vai arī ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet ikonu un

piesitiet pie tās.