Sony Xperia Z5 Dual - Radio klausīšanās

background image

Radio klausīšanās

Ierīcē FM radio darbojas kā jebkurš FM radio. Piemēram, varat pārlūkot un klausīties FM

radiostacijas, kā arī tās saglabāt izlasē. Lai varētu izmantot radio, ierīcei ir jāpievieno

austiņa ar vadu vai austiņas. Tas ir nepieciešams, jo austiņa vai austiņas darbojas kā

antena. Kad kāda no šīm ierīcēm ir pievienota, varat pārslēgt audio uz skaļruni, ja

vēlaties.

1

Izlases saraksts

2

Radio ieslēgšanas/izslēgšanas poga

3

Skatīt izvēlnes iespējas

4

Iestatītā frekvence

5

Saglabāt staciju kā izlases elementu vai izņemt no izlases

6

Regulēšana

7

Frekvenču josla — velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa kanāliem

8

Pāriet uz augšu frekvenču joslā, lai meklētu staciju

9

Izlasē saglabāta stacija

10 Pāriet uz leju frekvenču joslā, lai meklētu staciju

104

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

FM radio klausīšanās

1

Pievienojiet tālrunim austiņu vai austiņas.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet vienumu un piesitiet tam. Pieejamās stacijas tiek parādītas, ritinot

frekvenču diapazonu.

Startējot FM radio, automātiski tiek parādītas pieejamās stacijas. Ja kādā stacijā ir pieejama

RDS informācija, tā tiek parādīta dažas sekundes pēc kanāla klausīšanās sākuma.

Radiostaciju pārslēgšana

Velciet frekvenču joslu pa kreisi vai pa labi.

Varat arī piesist bultiņām abās joslas pusēs, lai pārietu uz nākamo labi uztveramo

radiosignālu.

Jaunas radiostaciju meklēšanas startēšana

1

Kad ir atvērts radio, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Meklēt kanālus. Radio pārmeklē visu frekvenču diapazonu un atzīmē

visas pieejamās stacijas.

Radio skaņas pārslēgšana uz skaļruni

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Atskaņot skaļrunī.

Lai skaņu pārslēgtu atpakaļ austiņai vai austiņām ar vadu, nospiediet un piesitiet

Atskaņot

austiņās.

Dziesmas identificēšana FM radio, izmantojot TrackID™

1

Kamēr dziesma tiek atskaņota ierīces FM radio, piesitiet pie , pēc tam atlasiet

TrackID™.

2

Kamēr lietotnē TrackID™ tiek analizēta dziesma, tiek rādīts norises indikators. Ja

identifikācija ir sekmīga, tiek parādīts dziesmas rezultāts vai iespējamo dziesmu

saraksts.

3

Lai atgrieztos lietotnē FM Radio, piesitiet pie .

Lietotne TrackID™ un TrackID™ pakalpojums, iespējams, netiek atbalstīti visās valstīs/

reģionos vai tīklos, un tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji.