Sony Xperia Z5 Dual - Fons un motīvi

background image

Fons un motīvi

Izmantojot fonus un motīvus, sākuma ekrānu varat pielāgot savam stilam.

32

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Pieskarieties jebkuram tukšam apgabalam savā

Sākuma ekrāns ekrānā un turiet

to, līdz ierīce novibrē.

2

Pieskarieties

Foni un atlasiet kādu no iespējām.

Varat arī mainīt bloķēšanas ekrāna fonu vai iestatīt to pašu attēlu gan sākuma ekrānam, gan

bloķēšanas ekrānam. Izpildiet iepriekš norādītās darbības, tad pieskarieties

Albums.

Pieskarieties vēlamajam attēlam un izvēlieties iespēju.

Motīva iestatīšana

1

Piesitiet

Sākuma ekrāns tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Piesitiet pie

Motīvi.

3

Izvēlieties iespēju.

Lai izmantotu eksistējošu motīvu, izvēlaties to un piesitiet pie

LIETOT

MOTĪVU.

Lai lejupielādētu jaunu motīvu, piesitiet pie

IEGŪT VAIRĀK MOTĪVU.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu lietotņu fons.