Sony Xperia Z5 Dual - Logrīki

background image

Logrīki

Logrīki ir nelielas lietotnes, ko var lietot uzreiz sākuma ekrānā. Tie funkcionē arī kā īsceļi.

Piemēram, logrīks Laikapstākļi ļauj skatīt pamatinformāciju par laikapstākļiem uzreiz

sākuma ekrānā. Piesitot šim logrīkam, tiek atvērta pilna lietotne Laikapstākļi. Citus

logrīkus varat lejupielādēt no vietnes Google Play™.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānam

1

Piesitiet

Sākuma ekrāns jebkuram tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce

novibrē, pēc tam piesitiet pie

Logrīki.

2

Atrodiet logrīku, ko vēlaties pievienot, un piesitiet tam.

Logrīka izmēru maiņa

1

Pieskarieties logrīkam un turiet to, līdz ierīce novibrē, pēc tam atlaidiet logrīku. Ja

logrīka, piemēram, kalendāra logrīka, izmērus var mainīt, tiek parādīts iezīmēts

rāmis un izmēru maiņas punkti.

2

Velciet punktus uz iekšu vai āru, lai logrīku samazinātu vai palielinātu.

3

Lai apstiprinātu logrīka jauno izmēru, piesitiet jebkurā ekrāna

Sākuma ekrāns

vietā.

Logrīka pārvietošana

Pieskarieties logrīkam un turiet to, līdz ierīce novibrē, un pēc tam vienumu uz jauno

atrašanās vietu.

31

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Logrīka noņemšana

Pieskarieties logrīkam un turiet to, līdz ierīce novibrē, un pēc tam velciet vienumu

uz

Noņemt no sākuma ekrāna.