Sony Xperia Z5 Dual - Paziņojumi

background image

Paziņojumi

Paziņojumi informē par notikumiem, piemēram, jaunu ziņu saņemšanu un kalendāra

paziņojumiem, kā arī par notiekošām darbībām, piemēram, failu lejupielādi. Paziņojumi

tiek rādīti šādās vietās:

Statusa joslā

Paziņojumu panelī

Slēgšanas ekrānā

Paziņojumu paneļa atvēršana un aizvēršana

1

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu uz leju vai divas reizes

pieskarieties tai.

2

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet vai švīkājiet paneli uz augšu.

Pēc paziņojumu paneļa atvēršanas varat piekļūt ātro iestatījumu panelim, vēlreiz pavelkot

statusa joslu uz leju.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu panelī rādītu paziņojumu

Pieskarieties paziņojumam.

Paziņojumu panelī varat tieši atbildēt uz tērzēšanu vai e-pasta ziņām. Lai mainītu paziņojumu

iestatījumus, paziņojumā pavelciet pa kreisi vai pa labi, tad pieskarieties .

34

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Paziņojuma nerādīšana paziņojumu panelī

Velciet paziņojumu no kreisās puses uz labo.

Ne visus paziņojumus var nerādīt.

Paziņojuma palielināšana paziņojumu panelī

Pieskarieties, lai izvērstu un skatītu papildinformāciju par paziņojumu, neatverot

lietotni.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Visu paziņojumu dzēšana no paziņojumu paneļa

Pieskarieties

DZĒST VISU.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu slēgšanas ekrānā

Divreiz piesitiet paziņojumam.

Paziņojuma nerādīšana slēgšanas ekrānā

Velciet paziņojumu no kreisās puses uz labo.

Paziņojuma palielināšana slēgšanas ekrānā

Velciet paziņojumu uz leju.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Paziņojumu pārvaldība slēgšanas ekrānā

Rādīt visu saturu

paziņojumos

Saņemiet visus paziņojumus slēgšanas ekrānā. Kad šis iestatījums ir ieslēgts, ņemiet

vērā, ka viss saturs (tostarp ienākošās e-pasta un tērzēšanas ziņas) būs redzams

slēgšanas ekrānā, ja vien attiecīgās lietotnes nenorādāt kā

Paslēpt sensitīvu saturu

iestatījumu izvēlnē

Lietotņu paziņojumi.

Paslēpt sensitīvu

saturu paziņojumos

Lai šis iestatījums būtu pieejams, ekrāna bloķēšanai ir jāiestata PIN kods, parole vai

shēma. Kad tiek saņemti sensitīvi paziņojumi, slēgšanas ekrānā ir redzams teksts

Saturs paslēpts. Piemēram, saņemat paziņojumu par ienākošu e-pasta vai

tērzēšanas ziņu, bet saturs slēgšanas ekrānā nav redzams.

Nerādīt paziņojumus

vispār

Slēgtā ekrānā netiek rādīts neviens paziņojums.

Bloķēšanas ekrānā parādāmo paziņojumu atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Paziņojumi un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties ikonai un pēc tam pieskarieties vienumam

Bloķēšanas ekrānā.

4

Atlasiet iespēju.

Varat atstāt paziņojumus bloķēšanas ekrānā, līdz tos, pavelkot atmetat. Pieskarieties slīdnim

Rādīt paziņojumus bloķ. ekrānā, lai iespējotu šo funkciju.

Lietotņu paziņojumu līmeņu iestatīšana

Bloķēt visus

Nekad nesaņemiet paziņojumus no atlasītās lietotnes.

Skaņas un vibrācija izslēgta

Saņemiet paziņojumus, bet bez skaņas, vibrācijas vai ieskatīšanās.

Aptur tikai prioritārās lietotnes Saņemiet paziņojumus no šīs lietotnes pat tad, kad iespējā Netraucēt ir

iestatīta tikai Prioritāro paziņojumu parādīšana.

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lietotnes paziņojumu līmeņa iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Paziņojumi un pieskarieties tiem.

3

Izvēlieties vajadzīgo lietotni.

4

Lai pēc nepieciešamības pielāgotu paziņojumu iestatījumus, pieskarieties slīdņiem.

Paziņojuma gaismas signāls

Paziņojuma gaismas signāls informē par akumulatora statusu un dažiem citiem

notikumiem. Piemēram, ja signāls mirgo baltā krāsā, tas norāda uz jaunu ziņu vai

neatbildētu zvanu. Paziņojuma gaismas signāls ir iespējots pēc noklusējuma, bet to var

atspējot manuāli.

Ja paziņojuma gaismas signāls ir atspējots, tas iedegas tikai tad, ja brīdina par akumulatora

statusu, piemēram, ja akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 15%.

Paziņojuma gaismas signāla iespējošana vai atspējošana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Paziņojumi > un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim blakus

Paziņojuma gaismas signāls, lai iespējotu vai

atspējotu funkciju.