Sony Xperia Z5 Dual - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur sākat ierīces lietošanu. Tas līdzinās darbvirsmai datora

ekrānā. Sākuma ekrānā var būt līdz divdesmit rūtīm, kuru kopējais platums pārsniedz

parasto ekrāna platumu. Sākuma ekrāna rūšu skaitu norāda sākuma ekrāna apakšpusē

esošā punktiņu rinda. Izceltais punktiņš apzīmē rūti, kura pašlaik ir parādīta.

25

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1.

Iepazīstieties ar Xperia™ logrīks! Piesitiet, lai atvērtu logrīku, un atlasiet uzdevumu, piemēram, satura

kopēšanu no vecās ierīces vai Xperia™ pakalpojumu iestatīšanu.

2.

Punkti — norāda sākuma ekrāna rūšu skaitu.

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Sākuma ekrāna rūtis

Sākuma ekrānā varat pievienot jaunas rūtis (līdz divdesmit rūtīm), kā arī varat tās dzēst.

Varat arī kādu rūti iestatīt kā galveno sākuma ekrāna rūti.

Rūts iestatīšana par sākuma ekrāna galveno rūti

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, ko vēlaties iestatīt kā sākuma ekrāna

galveno rūti, pēc tam ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties vienumam .

Kad Google meklēšana un pakalpojums Tagad ir iespējots, rūts, kas atrodas vistālāk pa kreisi,

ir rezervēta šim pakalpojumam un papildu rūtis nevar būt pievienotas kreisajā pusē. Plašāku

informāciju skatiet sadaļā

Google meklēšana un pakalpojums Tagad

138. lpp.

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Rūts pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet līdz galam pa labi vai pa kreisi, lai pārlūkotu rūtis, un pēc tam piesitiet pie

.

Kad Google meklēšana un pakalpojums Tagad ir iespējots, rūts, kas atrodas vistālāk pa kreisi,

ir rezervēta šim pakalpojumam un papildu rūtis nevar būt pievienotas kreisajā pusē. Plašāku

informāciju skatiet sadaļā

Google meklēšana un pakalpojums Tagad

138. lpp.

Rūts dzēšana no sākuma ekrāna

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam rūts

augšējā labajā stūrī piesitiet pie .

Sākuma ekrāna iestatījumi

Lietotnes atspējošana vai atinstalēšana sākuma ekrānā

Atspējojot sākotnēji instalēto lietotni, tiek dzēsti visi dati, taču lietotni var atkal iespējot sadaļā

Iestatījumi > Lietotnes. Pilnībā atinstalēt var tikai lejupielādētās lietotnes.

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Lai pārlūkotu rūtis, švīkājiet pa kreisi vai pa labi. Visas lietotnes, ko var atspējot vai

atinstalēt, ir apzīmētas ar .

3

Pieskarieties attiecīgajai lietotnei, tad pieskarieties

DEAKTIVIZĒT, ja lietotne bija

sākotnēji instalēta ierīcē, vai pieskarieties

Labi, ja lietotne tika lejupielādēta un tā ir

jāatinstalē.

Sākuma ekrāna ikonu lieluma pielāgošana

1

Pieskarieties jebkuram sākuma ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce novibrē,

pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Ikonas lielums, pēc tam atlasiet iespēju.