Sony Xperia Z5 Dual - Ekrāna iestatījumi

background image

Ekrāna iestatījumi

Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu manuāli neatkarīgi no apgaismojuma

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs un piesitiet tiem, un piesitiet slīdnim

Adaptīvs spilgtums, lai atspējotu šo funkciju, ja tā vēl nav atspējota.

3

Piesitiet pie

Spilgtuma līmenis.

4

Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtumu.

Samazinot spilgtuma līmeni, tiek pagarināts akumulatora darbības laiks.

Vibrēšanas pēc pieskāriena iespējošana un atspējošana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Citas skaņas un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim

Vibrēt pieskaroties, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs > Miega režīms un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Fonta izmēra pielāgošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs > Fonta lielums un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet vēlamo opciju.

63

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Displeja izmēra pielāgošana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs > Attēlojuma lielums un pieskarieties

tiem.

3

Velciet slīdni, lai atlasītu vēlamo iespēju.

Displeja baltā balansa pielāgošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs > Baltā balanss un piesitiet pie tiem.

3

Velciet slīdņus uz vēlamajām pozīcijām, lai pielāgotu baltā balansu.

Lai baltā balansa iestatījumus atiestatītu uz noklusējuma vērtībām, piesitiet pie >

Noklusējuma

vērtības.

Viedā fona apgaismojuma vadība

Viedā fona apgaismojuma vadība nodrošina, ka ekrāns ir ieslēgts tik ilgi, kamēr turat ierīci

rokā. Tiklīdz ierīci noliekat, ekrāns tiek izslēgts atbilstoši jūsu miega iestatījumam.

Viedā fona apgaismojuma vadības iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Displejs > Viedā pretgaismas vadība un piesitiet

pie tiem.

3

Piesitiet slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

Cimdu režīms

Izmantojot cimdu režīmu, varat lietot cimdus un joprojām naviģēt ierīces ekrānā.

Izmantojot cimdu režīmu, ekrāna apgabalā, kur tiek reģistrēts pieskāriens, tiek parādīts

kursora aplis.

Cimdu režīma iespējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties > Iestatījumi > Displejs > Cimdu režīms.

2

Pieskarieties slīdnim, lai iespējotu šo funkciju.

Jutīgums ir atkarīgs no kontaktvirsmas lieluma starp ekrānu un pirkstu ar cimdu, ko

izmantojat, lai pārvietotos ekrānā.

Ekrāna piespraušana

Izmantojiet ekrāna piespraušanu, lai iestatītu, ka ierīce rāda tikai noteiktas lietotnes

ekrānu. Piemēram, ja spēlējat spēli un nejauši pieskaraties navigācijas taustiņam

Sākums, ekrāna piespraušanas funkcija neļauj minimizēt aktīvo spēles lietotnes ekrānu.

Šo funkciju varat arī izmantot, kad savu ierīci uz laiku iedodat citai personai — tai būs

grūtāk piekļūt vairāk kā vienai lietotnei. Piemēram, savu ierīci varat aizdod kādam, lai tas

uzņemtu fotoattēlu, un piespraust ekrānu kameras lietotnei. Līdz ar to šī persona nevarēs

ērti izmantot citas lietotnes, piemēram, e-pastu.

Ekrāna piespraušana nav drošības funkcija un pilnībā nenovērš to, ka citi lietotāji var atspraust

ekrānu un piekļūt jūsu ierīcei. Lai aizsargātu savus datus, iestatiet ierīci tā, lai pirms ekrāna

atspraušanas būtu jānorāda ekrāna atslēgšanas PIN kods, parole vai shēma.

Ekrāna piespraušanas iespējošana un atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

piespraušana un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

4

Ja ekrāna piespraušana ir iespējota, varat piesist slīdnim

Bloķēt ierīci, kad tiek

veikta atspr., lai pēc ieskatiem iespējotu vai atspējotu šo papildu drošības funkciju.

Lai ekrāna piespraušana darbotos, shēmas, PIN vai paroles iestatīšana nav obligāta.

64

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna piespraušana

1

Pārliecinieties, vai ierīcē ir aktivizēta ekrāna piespraušana.

2

Atveriet lietotni un ekrānu, kuru vēlaties piespraust.

3

Piesitiet pie .

4

Lai parādītu ekrāna piespraušanas ikonu , velciet uz augšu.

5

Piesitiet pie .

6

Atvērtajā uznirstošajā logā piesitiet pie

Skaidrs.

Ekrāna atspraušana

Piespraustajā ekrānā vienlaikus pieskarieties un turiet, līdz ekrāns tiek

atsprausts.

Ja, ieslēdzot ekrāna piespraušanu, atlasījāt kādu drošības iespēju, pirms ekrāna atspraušanas

jānorāda shēma, PIN kods vai parole.