Sony Xperia Z5 Dual - Lietotņu iestatījumi

background image

Lietotņu iestatījumi

Sākot lietošanu, dažās lietotnēs var tikt pieprasītas atļaujas. Varat atļaut vai liegt atļaujas

katrai lietotnei atsevišķi iestatījumu izvēlnē vai atļauju apstiprināšanas dialoglodziņā.

Atļauju prasības ir atkarīgas no lietotņu veida.

Atļauju atļaušana un liegšana

Kad tiek parādīts dialoglodziņš, varat izvēlēties, vai atļaut vai aizliegt atļaujas. Ja iepriekš

izmantojāt citu Android versiju, lielākajai daļai lietotņu nepieciešamās atļaujas jau ir

piešķirtas.

Atļaujas piešķiršana

1

Lai piešķirtu atļauju, piesitiet

Atļaut.

2

Ja apstiprinājuma dialoglodziņš tiek parādīts otru reizi, varat izvēlēties opciju

Turpmāk vairs nejautāt.

3

Dialoglodziņā ir arī izskaidrots, kāpēc lietotnei ir nepieciešamas šīs atļaujas un

kādam nolūkam tās tiek izmantotas. Lai aizvērtu šo dialoglodziņu, piesitiet

Labi.

Atļaujas liegšana

Lai liegtu atļauju, pieskarieties vienumam

Neatļaut, kad tiek parādīts dialoglodziņš.

Dažas lietotnes var turpināt lietot arī tad, ja atļaujas ir liegtas.

Kritiskās atļaujas

Dažas atļaujas ir obligātas, lai lietotnes darbotos, kā paredzēts. Šādos gadījumos jūs

tiksiet informēts, izmantojot dialoglodziņu.

Lietotņu konfigurēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Lietotnes > un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet konfigurācijas opciju, piemēram,

Lietotņu atļaujas, pēc tam izvēlieties

lietotni, kuru vēlaties konfigurēt.

Kritisko atļauju piešķiršana

1

Lai piešķirtu atļauju, piesitiet

Turpināt > LIETOTNES INFO. > Atļaujas.

2

Atrodiet nepieciešamās kritiskās atļaujas.

3

Piesitiet pie slīdņa..

Automātisku lietotņu atjauninājumu atļaušana un liegšana

Ja ir aktivizēta automātiskās atjaunināšanas funkcija, lietotnes tiek atjauninātas, neprasot

atļauju, tādēļ varat arī nezināt, ka tiek lejupielādēts liels datu apjoms. Lai izvairītos no

lielām izmaksām par datu pārsūtīšanu, varat atspējot automātiskos atjauninājumus vai

iespējot automātiskos atjauninājumus tikai Wi-Fi savienojumam. Lai lietotnes netiktu

65

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

automātiski atjauninātas, automātiskās atjaunināšanas funkcija ir jāatspējo gan lietotnē

Play Store™, gan lietotnē What's New (ja tā pieejama).

Automātisku atjauninājumu iespējošana un atspējošana visām Play Store lietotnēm

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

un pieskarieties tam.

2

Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumiem

Iestatījumi >

Automātiski atjaunināt lietotnes.

3

Atlasiet vēlamo opciju.

Automātisku atjauninājumu iespējošana un atspējošana visām What’s New lietotnēm

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

un pieskarieties tam.

2

Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumiem

Iestatījumi >

Automātiski atjaunināt lietotnes.

3

Atlasiet vēlamo opciju.

Lietotņu saistīšana

Ierīce var noteikt noklusējuma lietotni konkrētas tīmekļa saites apstrādei. Tas nozīmē — ja

ir iestatīta saite, nav nepieciešams atlasīt lietotni katru reizi, kad atverat šo saiti. Ja

vēlaties, varat mainīt noklusējuma lietotni jebkurā laikā.

Lietotņu saišu pārvaldība saites iestatījumu izvēlnē

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Lietotnes.

3

Piesitiet un atrodiet

Saišu atvēršana.

4

Atlasiet lietotni, kurai vēlaties iestatīt atbalstītās saites.

5

Iestatiet

Saišu atvēršana rekvizītu opcijai Atvērt šajā lietotnē.