Sony Xperia Z5 Dual - Skaņas izvades uzlabošana

background image

Skaņas izvades uzlabošana

Ierīcē izvadīto skaņu varat uzlabot, manuāli iespējojot atsevišķus skaņas iestatījumus,

piemēram, ekvalaizeru un telpisko skaņu. Turklāt, lai pēc iespējas samazinātu skaļuma

atšķirības, atskaņojot dziesmas vai video, varat arī iespējot dinamisko normalizētāju.

Varat arī uzlabot saspiesto mūzikas failu kvalitāti uz gandrīz augstas izšķirtspējas audio

kvalitāti, ja izmantojat austiņas ar vadu.

Automātiska skaņas izvades uzlabošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Audio iestatījumi un pieskarieties tiem.

3

Iespējojiet funkciju

ClearAudio+, pieskaroties slīdnim.

68

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaņas iestatījumu manuāla pielāgošana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Audio iestatījumi un pieskarieties tiem.

3

Ja ir iespējota funkcija

ClearAudio+, pieskarieties slīdnim, lai atspējotu to.

4

Pieskarieties

Skaņas efekti > Ekvalaizers.

5

Pielāgojiet skaņas iestatījumus, velkot frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju.

Manuāla skaņas izvades iestatījumu pielāgošana neietekmē balss sakaru lietotnes. Piemēram,

balss zvanu skaņas kvalitāte nemainās.

Skaļuma atšķirību samazināšana, izmantojot dinamisko normalizētāju

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Audio iestatījumi un pieskarieties tiem.

3

Atspējojiet funkciju

DSEE HX, pieskaroties slīdnim, ja tas ir iespējots.

4

Iespējojiet funkciju

Dinamiskais normalizētājs, pieskaroties slīdnim.

Saspiestu mūzikas failu kvalitātes uzlabošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Audio iestatījumi un pieskarieties tiem.

3

Iespējojiet funkciju

DSEE HX, pieskaroties slīdnim.

Šis iestatījums ir pieejams tikai austiņām ar vadu, kas atbalsta augstas izšķirtspējas audio.