Sony Xperia Z5 Dual - Trokšņa slāpēšana

background image

Trokšņa slāpēšana

Ierīce atbalsta trokšņa slāpēšanas austiņas. Kopā ar ierīci izmantojot trokšņa slāpēšanas

austiņas, varat iegūt daudz skaidrāku audio kvalitāti, piemēram, klausoties mūziku

trokšņainā vidē, piemēram, autobusā, vilcienā vai lidmašīnā. Varat arī izmantot šo

funkciju, lai veidotu klusu vidi, kur mācīties, strādāt vai lasīt.

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ir ieteicamas Sony trokšņa slāpēšanas austiņas.

Trokšņa slāpēšanas austiņu lietošana

1

Savienojiet trokšņa slāpēšanas austiņas ar ierīci.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns atrodiet vienumu > Iestatījumi > Skaņa > Papildierīču

iestatījumi > Trokšņa novēršana un piesitiet tam, pēc tam iespējojiet funkciju

Trokšņa novēršana, piesitot slīdnim.

3

Piesitiet pie

Austiņu veids un atlasiet austiņu tipu.

4

Ja vēlaties, lai

Trokšņa novēršana tiktu iespējota tikai mūzikas vai video

atskaņošanas laikā vai kad ekrāns ir aktīvs, pieskarieties slīdnim

Enerģijas

taupīšanas režīms, tādējādi iespējojot šo funkciju.

5

Ja vēlaties, lai

Trokšņa novēršana tiktu iespējota tik ilgi, kamēr ir pievienotas

austiņas, pieskarieties slīdnim

Enerģijas taupīšanas režīms un tādējādi atspējojot

šo funkciju.

Trokšņa slāpēšanas austiņas var nebūt iekļautas ierīces komplektācijā.

Ja ar ierīci ir savienotas trokšņa slāpēšanas austiņas, varat arī iespējot funkciju

Trokšņa

novēršana, izmantojot iestatījumu paneli.

Iestatījumu pielāgošana trokšņa videi

1

Pārliecinieties, vai ar ierīci ir savienotas trokšņa slāpēšanas austiņas.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

3

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Skaņa > Papildierīču iestatījumi > Trokšņa

novēršana > Trokšņaina vide un pieskarieties tam.

4

Atlasiet atbilstošu trokšņainās vides veidu un pēc tam pieskarieties

Labi.

69

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.