Sony Xperia Z5 Dual - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 7

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 7
Pārskats..............................................................................................8
Uzstādīšana........................................................................................ 9
Ekrāna aizsardzība............................................................................ 10
Ierīces ieslēgšana pirmo reizi............................................................. 10
Kāpēc ir nepieciešams Google™ konts?........................................... 10

Ierīces drošība..............................................................................12

Ierīces aizsardzības nodrošināšana....................................................12
Ekrāna bloķēšana..............................................................................12
Pirkstu nospiedumu pārvaldnieks...................................................... 14
Ierīces automātiska atbloķēšana........................................................15
SIM kartes aizsardzība...................................................................... 19
Vairāku SIM karšu lietošana...............................................................20
Ierīces identifikācijas numura atrašana...............................................20
Pazaudētas ierīces atrašana .............................................................21

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 23

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 23
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 25
Sākuma ekrāns................................................................................. 25
Navigācija lietotnēs............................................................................27
Lietotņu ekrāns................................................................................. 29
Mazās lietotnes................................................................................. 30
Logrīki...............................................................................................31
Īsceļi un mapes................................................................................. 32
Fons un motīvi...................................................................................32
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 33
Ekrāna ierakstīšana........................................................................... 33
Paziņojumi........................................................................................ 34
Statusa joslas ikonas.........................................................................36
Lietotņu pārskats.............................................................................. 38

Akumulators un apkope............................................................... 40

Ierīces uzlāde.................................................................................... 40
Akumulators un enerģijas pārvaldība................................................. 41
Ierīces atjaunināšana......................................................................... 43
Apkope, izmantojot datoru................................................................ 44
Krātuve un atmiņa............................................................................. 45
Satura dublēšana un atjaunošana..................................................... 46

2

background image

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 50

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 50
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 50

Internets un tīkli............................................................................51

Web pārlūkošana.............................................................................. 51
Interneta un MMS iestatījumi ............................................................ 51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 54
Datu lietošanas pārraudzība.............................................................. 55
SIM kartes atlasīšana datplūsmai...................................................... 56
Mobilo tīklu atlase..............................................................................57
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................57

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 59

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 59
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 59

Pamatiestatījumi...........................................................................61

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 61
Skaļuma iestatījumi............................................................................61
Režīms Netraucēt..............................................................................62
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 63
Lietotņu iestatījumi............................................................................ 65
Lietojumprogrammu atiestatīšana......................................................66
Ekrānsaudzētājs................................................................................67
Valodas iestatījumi.............................................................................67
Datums un laiks................................................................................ 67
X-Reality™ for mobile........................................................................68
Super-vivid režīms............................................................................. 68
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................68
Trokšņa slāpēšana............................................................................ 69
Vairāku lietotāju konti.........................................................................70

Teksta rakstīšana..........................................................................72

Ekrāna tastatūra................................................................................72
Tālruņa tastatūra................................................................................73
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 74
Teksta rediģēšana............................................................................. 74
Ekrāna tastatūras personalizēšana.................................................... 75

Zvanīšana..................................................................................... 77

Zvanu veikšana................................................................................. 77
Zvanu saņemšana.............................................................................78
Viedā zvanu apstrāde........................................................................80
Notiekošas sarunas...........................................................................80
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................81

3

background image

Zvanu pārsūtīšana.............................................................................81
Zvanu liegšana.................................................................................. 82
Vairāki zvani...................................................................................... 83
Konferences zvani............................................................................. 83
Balss pasts....................................................................................... 84
Ārkārtas zvani................................................................................... 84

Kontakti........................................................................................ 85

Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 85
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 86
Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 87
Medicīniskās un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 88
Izlase.................................................................................................89
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 89
Izvairīšanās no dublikātu ierakstiem lietotnē Kontaktpersonas........... 90
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 90

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 92

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................92
Ziņu kārtošana.................................................................................. 93
Zvana veikšana, izmantojot iespēju Ziņapmaiņa.................................94
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 94
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana............................................... 94

E-pasts......................................................................................... 95

E-pasta iestatīšana............................................................................95
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 95
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................96
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 97
Gmail™.............................................................................................98

Mūzika and FM radio....................................................................99

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci............................................................. 99
Mūzikas klausīšanās..........................................................................99
Lietotnes Mūzika izvēlne..................................................................101
Atskaņošanas saraksti.................................................................... 102
Mūzikas kopīgošana........................................................................102
Skaņas uzlabošana......................................................................... 103
Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™.......................................103
Radio klausīšanās........................................................................... 104
Iecienītākās radiostacijas................................................................. 105
Radio skaņas iestatījumi.................................................................. 106

Kamera....................................................................................... 107

Fotoattēlu uzņemšana un video ierakstīšana....................................107
Vispārīgie kameras iestatījumi..........................................................108
Fotokameras iestatījumi...................................................................113

4

background image

Videokameras iestatījumi.................................................................116

Fotoattēli un video albumā.........................................................119

Fotoattēlu un video skatīšana.......................................................... 119
Fotoattēlu un video kopīgošana un pārvaldība.................................120
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.......................121
Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors......................122
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana................................................122
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne........................................ 122
Fotoattēlu skatīšana kartē............................................................... 123

Videoklipi.................................................................................... 125

Lietotne Video................................................................................. 125
Videosatura pārsūtīšana uz ierīci..................................................... 126
Videosatura pārvaldība....................................................................126
Movie Creator................................................................................. 127

Savienojumi................................................................................128

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā, izmantojot kabeli..................128
Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā.................... 128
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm.............................. 129
Ierīces savienošana ar USB piederumiem........................................131
Ierīces savienojuma izveide ar DUALSHOCK™ 4 bezvadu
kontrolleri........................................................................................ 132
NFC................................................................................................ 132
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®..................................................... 134

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................137

Smart Connect apskats.................................................................. 137
Piederumu pārvaldība..................................................................... 138
Google meklēšana un pakalpojums Tagad...................................... 138
Lietotnes News Suite izmantošana..................................................139
Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 139

Ceļošana un kartes.................................................................... 140

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana................ 140
Google Maps™ un navigācija..........................................................140
Datplūsmas izmantošana ceļojot..................................................... 140
Ierīces izmantošana kopā ar automašīnas informācijas un izklaides
sistēmu........................................................................................... 141
Lidmašīnas režīms...........................................................................141

Pulkstenis un kalendārs............................................................. 143

Kalendārs........................................................................................143
Pulkstenis....................................................................................... 144

Pieejamība..................................................................................147

Palielināšanas žests........................................................................ 147
Liels teksts...................................................................................... 147

5

background image

Displeja izmērs................................................................................ 147
Krāsu korekcija................................................................................147
TalkBack......................................................................................... 148
Mono audio.....................................................................................148
TTY (teletaips) režīms...................................................................... 148
Slēdžu piekļuve............................................................................... 148

Atbalsta un juridiskā informācija................................................ 149

Atbalsta lietotne.............................................................................. 149
Xperia™ padomi............................................................................. 149
Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli...........................149
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 149
Restartēšana, atiestatīšana un labošana..........................................150
Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu........................... 151
Ierīces lietošana mitros un putekļainos apstākļos.............................151
Norādījumi par garantiju, SAR un lietošanu......................................153
Ierīces utilizēšana............................................................................ 153
Juridiskā informācija........................................................................153

6