Sony Xperia Z5 Dual - Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

Varat izmantot ekrāna spoguļošanas funkciju, lai savas ierīces ekrānu skatītu televizorā

vai lielā displejā, neizmantojot kabeļa savienojumu. Tehnoloģija Wi-Fi Direct® izveido

bezvadu savienojumu starp abām ierīcēm, līdz ar to varat vienkārši baudīt savus

iecienītākos fotoattēlus, sēžot dīvānā. Šo funkciju varat lietot arī, lai klausītos ierīcē

saglabāto mūziku, izmantojot televizora skaļruņus.

Izmantojot ekrāna spoguļošanu, attēla kvalitāti reizēm var negatīvi ietekmēt traucējumi no

citiem Wi-Fi tīkliem.

128

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana TV ekrānā

1

Televizorā: Izpildiet televizora lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai

ieslēgtu ekrāna spoguļošanas funkciju.

2

Savā ierīcē: Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Ekrāna spoguļošana.

4

Piesitiet pie

SĀKT.

5

Piesitiet pie

Labi un atlasiet ierīci.

Lai šī funkcija darbotos, televizoram ir jāatbalsta ekrāna spoguļošana atbilstoši Wi-Fi
CERTIFIED Miracast

. Ja televizorā netiek atbalstīta ekrāna spoguļošana, var būt atsevišķi

jāiegādājas bezvadu displeja adapteris. Turklāt, lietojot ekrāna spoguļošanu, neaizsedziet

ierīces Wi-Fi antenas apgabalu.

Ekrāna spoguļošanas starp ierīcēm apturēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Ekrāna spoguļošana un

piesitiet tam.

3

Piesitiet pie

Atvienot un pēc tam piesitiet pie Labi.