Sony Xperia Z5 Dual - NFC

background image

NFC

Izmantojiet tuva darbības lauka sakaru (NFC) tehnoloģiju, lai ar citām ierīcēm kopīgotu

tādus datus kā video, fotoattēli, tīmekļa lapu adreses, mūzikas faili vai kontakti.

Tehnoloģiju NFC var arī izmantot, lai skenētu etiķetes, kurās ir sniegta papildinformācija

par preci vai pakalpojumu, kā arī etiķetes, kas aktivizē noteiktu ierīces funkciju.
NFC ir bezvadu tehnoloģija, kuras maksimālais darbības attālums ir viens centimetrs,

tādēļ ierīces, kas tiek izmantotas datu kopīgošanai, ir jānovieto tuvu viena otrai. Lai varētu

lietot NFC, vispirms ir jāieslēdz NFC funkcija, turklāt ierīces ekrānam ir jābūt aktīvam.
NFC noteikšanas zona atrodas ierīces aizmugurē. Novietojiet savu ierīci tuvu citai ierīcei

vai NFC lasītājam tā, lai saskartos ierīču NFC noteikšanas zonas.

Tehnoloģija NFC var nebūt pieejama visās valstīs vai reģionos. Izmantojot noteiktas lietotnes,

dažas NFC funkcijas var iespējot pat tad, ja ierīce ir izslēgta. Ņemiet vērā, ka dažās ierīcēs šī

funkcija netiek atbalstīta.

NFC funkcijas iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Vēl un piesitiet tam.

3

Piesitiet slīdnim

NFC.

132

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakta kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta NFC funkcija un ir aktivizēti un atslēgti abu

ierīču ekrāni.

2

Lai skatītu kontaktus, atveriet ekrānu

Sākuma ekrāns, piesitiet pie un pēc tam

piesitiet pie .

3

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties kopīgot.

4

Novietojiet savu ierīci tuvu saņemošajai ierīcei, tā, lai saskartos ierīču

NFC noteikšanas zonas. Kad tiek izveidots ierīču savienojums, tiek parādīts

kontakta sīktēls.

5

Piesitiet sīktēlam, lai sāktu pārsūtīšanu.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, kontaktinformācija tiek saglabāta saņemošajā ierīcē

un tiek parādīta tās ekrānā.

Mūzikas faila kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka gan jūsu ierīcē, gan saņemošajā ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija un

ir aktivizēti un atslēgti abu ierīču ekrāni.

2

Lai atvērtu lietotni Mūzika, pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

un pieskarieties tam.

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un pārlūkojiet līdz dziesmai, ko vēlaties kopīgot.

4

Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu. Pēc tam varat pieskarties , lai apturētu

dziesmas atskaņošanu. Pārsūtīšana darbojas neatkarīgi no tā, vai dziesma tiek

atskaņota vai ir apturēta.

5

Nodrošiniet, ka dziesma tiek parādīta pilnekrāna režīmā.

6

Novietojiet savu ierīci tuvu saņemošajai ierīcei, tā, lai saskartos ierīču

NFC noteikšanas zonas. Kad tiek izveidots ierīču savienojums, tiek parādīts

dziesmas sīktēls.

7

Pieskarieties sīktēlam, lai sāktu pārsūtīšanu.

8

Kad pārsūtīšana pabeigta, mūzikas fails tiek saglabāts saņemošajā ierīcē.

9

Ja vēlaties parādīt mūzikas failu, divreiz pieskarieties statusa joslai, lai atvērtu

paziņojumu paneli, un pēc tam pieskarieties

Beam pabeigta.

Fotoattēla vai video kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta NFC funkcija un ir aktivizēti un atslēgti abu

ierīču ekrāni.

2

Lai skatītu jūsu ierīcē saglabātos fotoattēlus un video, atveriet ekrānu

Sākuma

ekrāns, piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu Albums un piesitiet tam.

3

Piesitiet fotoattēlam vai video, ko vēlaties kopīgot.

4

Novietojiet savu ierīci tuvu saņemošajai ierīcei, tā, lai saskartos ierīču

NFC noteikšanas zonas. Kad tiek izveidots ierīču savienojums, tiek parādīts

fotoattēla vai video sīktēls.

5

Piesitiet sīktēlam, lai sāktu pārsūtīšanu.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, fotoattēls vai video tiek saglabāts saņemošajā ierīcē.

Tīmekļa adreses kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta NFC funkcija un ir aktivizēti un atslēgti abu

ierīču ekrāni.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

3

Lai atvērtu tīmekļa pārlūkprogrammu, atrodiet vienumu un pieskarieties tam.

4

Ielādējiet tīmekļa lapu, ko vēlaties kopīgot.

5

Novietojiet savu ierīci tuvu saņemošajai ierīcei, tā, lai saskartos ierīču

NFC noteikšanas zonas. Kad ierīces savienotas, tiek parādīts tīmekļa lapas sīktēls.

6

Pieskarieties sīktēlam, lai sāktu pārsūtīšanu.

7

Kad pārsūtīšana pabeigta, tīmekļa lapa tiek parādīta saņemošās ierīces ekrānā.

NFC etiķešu skenēšana

Ierīci var izmantot dažādu NFC etiķešu skenēšanai, lai saņemtu papildinformāciju,

piemēram, tīmekļa adresi. Piemēram, varat skenēt plakātā vai stendu reklāmās iegultas

etiķetes, kā arī veikala preču etiķetes.

133

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

NFC atzīmes skenēšana

1

Pārliecinieties, ka ierīcē ir ieslēgta funkcija NFC un ekrāns ir aktīvs un atbloķēts.

2

Novietojiet ierīci virs etiķetes tā, lai tai pieskartos ierīces NFC noteikšanas

apgabals. Ierīcē tiek skenēta etiķete un parādīts iegūtais saturs. Piesitiet etiķetes

saturam, lai to atvērtu.

Savienojuma izveide ar ierīci, kas ir saderīga ar tehnoloģiju NFC

Varat izveidot ierīces savienojumu ar citām Sony ražotām ierīcēm, kas ir saderīgas ar

tehnoloģiju NFC, piemēram, ar skaļruni vai austiņām. Kad veidojat šādu savienojumu,

plašāku informāciju skatiet saderīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izveidotu savienojumu, abās ierīcēs ir jāieslēdz Wi-Fi vai Bluetooth® savienojums.