Sony Xperia Z5 Dual - Satura kopīgošana ar DLNA Certified™‎ ierīcēm

background image

Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm

Jūsu ierīcē pieejamo multivides saturu var skatīt vai atskaņot citās ierīcēs, piemēram,

televizorā vai datorā. Šīm ierīcēm ir jābūt tajā pašā bezvadu tīklā, un tās var būt Sony

televizori vai skaļruņi vai izstrādājumi, kuriem aktuālā ciparu tīklu alianse (Digital Living

Network Alliance) ir piešķīrusi sertifikāciju DLNA Certified™. Ierīcē varat skatīt vai

atskaņot arī citu DLNA Certified™ ierīču saturu.
Kad multivides koplietošana starp ierīcēm ir iestatīta, varat, piemēram, ierīcē klausīties

mājas datorā saglabātos mūzikas failus vai lielekrāna televizorā skatīt fotoattēlus, kas

uzņemti, izmantojot ierīces kameru.

Failu atskaņošana jūsu ierīcē no DLNA Certified™ ierīcēm

Atskaņojot failus ierīcē no otras DLNA Certified™ ierīces, otra darbojas kā serveris. Tas

nozīmē, ka šī mājas tīkla ierīce koplieto saturu tīklā. Servera ierīcē ir jābūt iespējotai satura

koplietošanas funkcijai, un jūsu ierīcei ir nepieciešama piekļuves atļauja, ko piešķir šī

servera ierīce. Turklāt abās ierīcēs jāizveido savienojums ar vienu Wi-Fi tīklu.

Ierīces izmantošana, lai atskaņotu citā ierīcē saglabātu dziesmu

1

Pārliecinieties, ka ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot saturu, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , tad atrodiet vienumu un pieskarieties

tam.

3

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Mājas tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet tīklam pievienotās ierīces mapes un atlasiet dziesmu, ko vēlaties

atskaņot. Pēc atlasīšanas tiek automātiski sākta dziesmas atskaņošana.

Kopīgota video atskaņošana ierīcē

1

Pārliecinieties, ka ierīces, ar ko vēlaties kopīgot failus, un jūsu ierīce ir pievienotas

vienam Wi-Fi tīklam.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

vai vienumu un pieskarieties tam.

3

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Mājas tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet ierīces, ar kuru izveidots savienojums, mapes un atlasiet video, ko

vēlaties atskaņot.

129

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kopīgota fotoattēla skatīšana ierīcē

1

Pārliecinieties, ka ierīces, ar ko vēlaties kopīgot failus, un jūsu ierīce ir pievienotas

vienam Wi-Fi tīklam.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet tam.

3

Piesitiet ikonai un pēc tam piesitiet vienumam

Mājas tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet tīklam pievienotās ierīces mapes un atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties skatīt.

Ierīcē pieejamo failu atskaņošana DLNA Certified™ ierīcēs

Pirms ierīcē esošo multivides failu skatīšanas vai atskaņošanas citās DLNA Certified™

ierīcēs iestatiet failu koplietošanas funkciju savā ierīcē. Ierīces, ar kurām koplietojat

saturu, tiek sauktas par klienta ierīcēm. Piemēram, televizors, dators vai planšetdators

var darboties kā klienta ierīce. Kad jūsu ierīce nodrošina satura pieejamību klienta ierīcēs,

tā darbojas kā multivides serveris. Kad ierīcē iestatāt failu koplietošanas funkciju, ir jādod

piekļuves atļauja arī klienta ierīcēm. Kad tas ir izdarīts, šīs ierīces tiek parādītas kā

reģistrētas ierīces. Ierīces, kas gaida piekļuves atļauju, tiek parādītas kā gaidošas ierīces.

Failu kopīgošanas iestatīšana ar citām DLNA Certified™ ierīcēm

1

Savā ierīcē izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet un

pieskarieties

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris.

3

Pieskarieties slīdnim blakus

Koplietot multividi.

4

Izmantojiet savu datoru vai citas DLNA™ klienta ierīces tajā pašā Wi-Fi tīklā, lai

izveidotu savienojumu ar savu ierīci.

5

Jūsu ierīces statusa joslā tiks parādīts paziņojums. Atveriet paziņojumu un iestatiet

piekļuves atļaujas katra klienta ierīcei, kura mēģinātu izveidot savienojumu ar jūsu

ierīci.

Veicamās darbības, lai piekļūtu multivides failiem jūsu ierīcē, lietojot DLNA™ klientu, atšķiras

atkarībā no klienta ierīces. Plašāku informāciju skatiet klienta ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Ja

klients tīklā nevar piekļūt jūsu ierīcei, pārbaudiet, vai Wi-Fi tīkls darbojas.

Turklāt izvēlnei

Multivides serveris var piekļūt arī noteiktās lietotnēs, piemēram, Mūzika vai

Albums. Lai to izdarītu, velciet pa labi lietotnes sākuma ekrāna kreiso malu un pēc tam

pieskarieties vienumam

Iestatījumi > Multivides serveris.

Failu koplietošanas apturēšana ar citām mājas tīkla ierīcēm

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim

Koplietot multividi.

Piekļuves atļauju iestatīšana gaidošai ierīcei

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

pieskarieties tiem.

3

Sarakstā

Ierīces, kas gaida atlasiet ierīci.

4

Atlasiet piekļuves atļaujas līmeni.

Reģistrētas ierīces nosaukuma maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

piesitiet tam.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci un pēc tam atlasiet Mainīt nosaukumu.

4

Ievadiet jaunu ierīces nosaukumu un pēc tam piesitiet vienumam

Labi.

130

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Reģistrētas ierīces piekļuves līmeņa maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

pieskarieties tiem.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci.

4

Pieskarieties

Mainīt piekļuves līmeni un atlasiet kādu no iespējām.

Palīdzības saņemšana saistībā ar satura kopīgošanu ar citām DLNA Certified™

ierīcēm

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties vienumam un pēc tam pieskarieties vienumam

Palīdzība.

Failu rādīšana citā ierīcē, izmantojot Cast

Izmantojot DLNA™ tehnoloģiju, savā ierīcē esošo multivides saturu varat pārnest uz citu

ierīci, kas savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu. Otrai ierīcei jādarbojas kā Digital Media

Renderer (DMR) ierīcei, un tai jāspēj atskaņot no jūsu ierīces saņemto saturu. DMR ierīce

ir, piemēram, televizors, kas atbalsta tehnoloģiju DLNA™, vai dators ar operētājsistēmu

Windows® 7 vai jaunāku tās versiju.

Nepieciešamās darbības koplietotu multivides failu atskaņošanai ir atkarīgas no klienta ierīces.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet DMR ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Saturu, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM),

nevar atskaņot Digital Media Renderer ierīcē, kurā tiek lietota tehnoloģija DLNA™.

Fotoattēlu un video rādīšana klienta ierīcē, izmantojot Cast

1

Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījis DMR vai DLNA™ klienta ierīci un ka tā ir

savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Albums.

4

Pārlūkojiet un atveriet fotoattēlus vai video, kurus vēlaties apskatīt.

5

Velciet uz leju statusa joslu ar diviem pirkstiem, pēc tam piesitiet pie un atlasiet

ierīci, ar kuru kopīgot saturu.

6

Lai pārtrauktu fotoattēlu vai video kopīgošanu ar klienta ierīci, piesitiet pie un

atlasiet

Pārtraukt apraidi.

Pieskaroties

, sarakstā, iespējams, redzēsiet arī parādītas Google Cast ierīces.

Dziesmas atskaņošana klienta ierīcē, lietojot funkciju Cast

1

Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījis DMR vai DLNA™ klienta ierīci un ka tā ir

savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , tad atrodiet vienumu un pieskarieties

tam.

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un pārejiet uz dziesmu, kuru vēlaties kopīgot, pēc tam

pieskarieties dziesmai.

4

Pieskarieties un atlasiet klienta ierīci, ar kuru kopīgot saturu. Dziesma tiek

atskaņota atlasītajā ierīcē.

5

Lai pārtrauktu savienojumu ar klienta ierīci, pieskarieties un pēc tam atlasiet

Pārtraukt apraidi.

Pieskaroties

, sarakstā, iespējams, redzēsiet arī parādītas Google Cast ierīces.