Sony Xperia Z5 Dual - Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

background image

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

Kad ievadāt tekstu, varat izmantot balss ievades funkciju, nevis rakstīt vārdus. Vienkārši

ierunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt. Balss ievade ir eksperimentāla uzņēmuma

Google™ tehnoloģija, un tā ir pieejama vairākām valodām un reģioniem. Lai varētu sākt

lietot balss ievadi, tā ir jāiespējo.

Balss ievades iespējošana

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie , pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Google™ balss rakstības taustiņš slīdņa. Kad funkcija ir iespējota,

parādās uz tastatūras.

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

1

Atveriet ekrāna tastatūru un pārliecinieties, ka balss ievades funkcija ir iespējota.

2

Piesitiet vienumam . Kad tiek parādīts , runājiet, lai ievadītu tekstu.

3

Kad tas ir izdarīts, vēlreiz piesitiet pie . Tiek parādīts ieteiktais teksts.

4

Ja nepieciešams, rediģējiet tekstu manuāli.