Sony Xperia Z5 Dual - Google meklēšana un pakalpojums Tagad

background image

Google meklēšana un pakalpojums Tagad

Izmantojiet Google lietotni, lai meklētu internetā. Varat arī iespējot plūsmu, lai regulāri

saņemtu jaunākās ziņas. Piemēram, varat saņemt informāciju par satiksmi pirms došanās

uz darbu, atrast iecienītus restorānus savā tuvumā, skatīt savas iecienītākās komandas

jaunākos rezultātus un daudz ko citu. Lietotnei var piekļūt, lietotņu sarakstā pieskaroties

, vai arī varat rezervēt rūti savā sākuma ekrānā, lai nodrošinātu ātru piekļuvi un ērtu

lasīšanu.

Pakalpojuma Tagad kartīšu iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Google > Meklēšana un pakalpojums Tagad >

Pakalpojuma Tagad kartītes un piesitiet tam.

3

Piesitiet slīdnim

Rādīt kartītes.

138

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna rūts rezervēšana Google meklēšanai un pakalpojumam Tagad

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Pieskarieties vienumam un pēc tam pieskarieties slīdnim

Google Now™.

3

Varat sākuma ekrānā pavilkt līdz malējai kreisajai rūtij, lai piekļūtu Google

meklēšanas un pakalpojuma Tagad interfeisam.

Ja rezervējat malējo kreiso rūti Google meklēšanai un pakalpojumam Tagad, sākuma ekrāna

rūti vairs nevar mainīt un papildu rūtis pa kreisi vairs nevar pievienot. Var rezervēt tikai malējo

kreiso rūti.