Sony Xperia Z5 Dual - Ziņapmaiņas iestatījumi

background image

Ziņapmaiņas iestatījumi

Paziņojuma par ziņas saņemšanu iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet ikonai , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Lai iestatītu paziņojuma skaņu, piesitiet vienumam

Paziņojuma signāls, pēc tam

atlasiet kādu no iespējām vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

5

Lai pielāgotu papildu paziņojumu iestatījumus, piesitiet slīdņiem.

Izejošo ziņu piegādes atskaišu iespējošana un atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet ikonai , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

tam.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Piesitiet slīdnim

Piegādes atskaite, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

Kad piegādes atskaites ir ieslēgtas, pie veiksmīgi piegādātajām ziņām tiek rādīta kontrolatzīme.