Sony Xperia Z5 Dual - Notiekošas sarunas

background image

Notiekošas sarunas

1

Beigt sarunu

2

Veikt otru zvanu

3

Aizturēt pašreizējo sarunu vai izgūt aizturētu sarunu

4

Sarunas laikā ievadīt DTMF ciparus

5

Izslēgt mikrofona skaņu sarunas laikā

6

Ieslēgt skaļruni sarunas laikā

Klausules skaļruņa skaļuma mainīšana zvana laikā

Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

80

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.