Sony Xperia Z5 Dual - Zvanu žurnāla lietošana

background image

Zvanu žurnāla lietošana

Zvanu žurnālā varat skatīt neatbildētos zvanus , kur ar vai tiek norādīts, kurai SIM

kartei katrs zvans bija adresēts, saņemtos zvanus un sastādītos numurus .

Zvanu žurnāla atvēršana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu un piesitiet tam.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana

1

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā tiek parādīta ikona . Velciet statusa joslu uz

leju.

2

Piesitiet

Neatbildēts zvans.

Zvanīšana uz numuru no zvanu žurnāla

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie . Tiek parādīts zvanu žurnāls.

3

Lai zvanītu uz numuru tieši no zvanu žurnāla, blakus numuram pieskarieties un

atlasiet SIM karti. Lai pirms zvanīšanas rediģētu numuru, pieskarieties numuram un

turiet to, pēc tam piesitiet pie

Rediģēt numuru pirms zvana.

Numura no zvanu žurnāla pievienošana kontaktpersonām

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumu un pieskarieties tam.

3

Pieskarieties numuram, kas redzams zvanu žurnālā, pēc tam pieskarieties

Jauna

kontakta izveide vai Pievienot kontaktpersonai.

4

Rediģējiet kontaktinformāciju, pēc tam pieskarieties

SAGLABĀT.

Zvanu žurnāla iespēju skatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet lietotni un piesitiet tai.

3

Piesitiet pie .

Izmantojot iepriekš sniegtās norādes, varat piekļūt arī vispārīgajiem zvanu iestatījumiem.