Sony Xperia Z5 Dual - Zvanu liegšana

background image

Zvanu liegšana

Var bloķēt visus vai noteiktu kategoriju ienākošos un izejošos zvanus. Ja no sava

pakalpojumu sniedzēja esat saņēmis PIN2 kodu, varat arī izmantot fiksēto zvanu numuru

(Fixed Dialing Numbers — FDN) sarakstu, lai ierobežotu izejošos zvanus. Ja abonementā

ir iekļauts balss pasta pakalpojums, visus balss zvanus no konkrēta kontakta var nosūtīt

tieši uz balss pastkasti. Ja vēlaties bloķēt noteiktu numuru, varat atvērt Google Play™ un

lejupielādēt lietotnes, kas atbalsta šo funkciju.

Daži tīkla operatori neatbalsta FDN. Sazinieties ar savu tīkla operatoru, lai pārliecinātos, vai

jūsu SIM karte vai tīkla pakalpojums atbalsta šo funkciju.

Ienākošo vai izejošo zvanu liegšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet pie

Zvanu bloķēšana, pēc tam atlasiet iespēju.

5

Ievadiet paroli un piesitiet

Ieslēgt.

Kad pirmo reizi iestatāt zvanu liegumus, ir jāievada parole, lai aktivizētu zvanu liegumu funkciju.

Šī parole ir jāizmanto vēlāk, ja vēlaties rediģēt zvanu liegumu iestatījumus.

Fiksēto numuru sastādīšanas iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani un pieskarieties tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Pieskarieties

Fiksēto numuru sastādīšana numuri.

5

Ja vēlaties iespējot fiksēto numuru sastādīšanu, atlasiet

Aktivizēt fiksēto numuru

sastādīšanu. Ja vēlaties atspējot fiksēto numuru sastādīšanu, atlasiet Deaktivizēt

fiksēto nr. sastādīšanu.

6

Ievadiet PIN2 kodu un pieskarieties vienumam

Labi.

Piekļuve akceptēto zvanu adresātu sarakstam

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet vienumam

Fiksēto numuru sastādīšana numuri > Fiksēto numuru

sastādīšana numuri.

SIM kartes PIN2 koda maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Piesitiet vienumam

Fiksēto numuru sastādīšana numuri > Mainīt PIN2.

5

Ievadiet veco SIM kartes PIN2 kodu un piesitiet vienumam

Labi.

6

Ievadiet jauno SIM kartes PIN2 kodu un piesitiet vienumam

Labi.

7

Apstipriniet jauno PIN2 kodu un piesitiet vienumam

Labi.

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

No konkrētas kontaktpersonas ienākošo zvanu nosūtīšana tieši uz balss pastu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumu un pieskarieties tam.

3

Izvēlieties vajadzīgo kontaktpersonu.

4

Pieskarieties > .

5

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam

Visi zvani uz balss pastu.

6

Pieskarieties

SAGLABĀT.