Sony Xperia Z5 Dual - Zvanu pārsūtīšana

background image

Zvanu pārsūtīšana

Zvanus varat pāradresēt citam adresātam, piemēram, uz citu tālruņa numuru, citu ierīci

vai uz automātiskā atbildētāja pakalpojumu. Ienākošos zvanus 1. SIM kartē var

pāradresēt uz 2. SIM karti, ja 1. SIM karte nav sasniedzama, un otrādi. Šo funkciju dēvē

par duālo SIM sasniedzamību. Tā ir jāaktivizē manuāli.

Zvanu pāradresēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani un pieskarieties tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Pieskarieties

Zvanu pāradresācija > Balss un atlasiet kādu no iespējām.

5

Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, un pēc tam pieskarieties

vienumam

Ieslēgt.

Zvanu pāradresācijas izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani un pieskarieties tiem.

3

Atlasiet SIM karti.

4

Pieskarieties

Zvanu pāradresācija.

5

Izvēlieties kādu no iespējām un pēc tam pieskarieties

Izslēgt.

81

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Divu SIM karšu sasniedzamības funkcijas iespējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Divas SIM kartes > Funkcija Divas SIM kartes un

piesitiet pie tiem.

3

Zem

Funkcija Divas SIM kartes piesitiet slīdnim , lai iespējotu šo funkciju.

4

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu procedūru.

Ja duālās SIM sasniedzamības funkcija pēc tās iespējošanas nedarbojas, pārbaudiet, vai

katrai SIM kartei esat pareizi ievadījis tālruņu numurus. Dažos gadījumos numuri iestatīšanas

laikā tiek noteikti automātiski. Pretējā gadījumā jums tiks prasīts tos ievadīt manuāli.