Sony Xperia Z5 Dual - Мени на почетниот екран на албумот

background image

Мени на почетниот екран на албумот

Од менито на почетниот екран на албумот може да ги пребарувате фотоалбумите, вклучувајќи ги
фотографиите и видеата снимени со користење специјални ефекти, како и содржината што сте ја
споделиле на интернет преку услугите како што се Picasa™ и Facebook. Штом ќе се пријавите на
тие платформи, може да управувате со содржината и да ги прегледувате сликите на интернет. Од
апликацијата Албум, може и да додавате гео-ознаки во фотографиите, да извршувате основни
задачи за уредување и да користите методи, како што се безжичната технологија Bluetooth® и е-
поштата, за споделување содржина.

1

Вратете се на почетниот екран на апликацијата Албум за да ја прегледате целата содржина

2

Прегледајте ги омилените фотографии и видеа

3

Прегледајте ги сите видеа зачувани во уредот

4

Прегледајте ги своите фотографии на мапа или во приказот Глобус

5

Прегледајте ги сите фотографии и видеа направени со камерата на уредот со користење специјални ефекти

6

Прегледајте ги сите фотографии и видеа зачувани во уредот во различни папки

7

Прегледајте ги сите фотографии со лица

8

Прегледајте ги фотографиите и видеата на другите уреди во истата мрежа

9

Отворете го менито со поставки за апликацијата Албум

10

Отворете ја веб-поддршката

11

Прегледувајте фотографии од онлајн услуги