Sony Xperia Z5 Dual - Berkongsi dan mengurus foto dan video

background image

Berkongsi dan mengurus foto dan video

Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda telah simpan pada peranti anda. Anda

juga boleh menguruskannya dengan cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh

mengendalikan foto dalam kelompok, padam foto dan pautkannya pada kenalan. Jika

anda mempunyai banyak foto yang disimpan pada peranti, anda digalakkan agar kerap

memindahkan foto ke komputer atau peranti storan luaran bagi mengelakkan kehilangan

data yang tidak dijangka. Selain itu, ia juga mengosongkan lebih banyak ruang pada

peranti anda. Lihat

Mengurus fail menggunakan komputer

pada halaman 47.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak

cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail terlalu besar.

Untuk berkongsi foto atau video

1

Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut

langkah untuk menghantarnya.

Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Gunakan sebagai > Foto kenalan.

2

Pilih satu kenalan, kemudian sunting foto seperti yang diingini.

3

Ketik

SIMPAN.

Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Gunakan sebagai > Hias latar.

2

Ikut arahan pada skrin anda.

Untuk memutarkan foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Ketik

Putar, kemudian buat pilihan. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memadam foto atau video

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Ketik

PADAM.

122

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengendalikan sekelompok foto atau video dalam Album

1

Semasa melihat imej kecil foto dan video dalam Album, sentuh dan tahan item

sehingga ia diserlahkan.

2

Ketik item lain yang anda ingin kendalikan untuk memilihnya. Jika anda mahu

memilih semua item, ketik , kemudian ketik

Pilih semua.

3

Gunakan alat dalam bar alat untuk mengendalikan item yang anda pilih.