Sony Xperia Z5 Dual - Melihat foto anda pada peta

background image

Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh melihat

dan mengeteg foto anda pada peta dan menunjukkan kepada rakan dan keluarga akan

lokasi anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat

Menyimpan lokasi geografi

foto

pada halaman 114 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

125

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Lihat foto yang digeoteg dalam paparan Glob

2

Cari lokasi pada peta

3

Lihat pilihan menu

4

Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian lain

peta

5

Sehimpunan foto atau video digeoteg dengan lokasi yang sama

6

Imej kecil himpunan foto atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh

Untuk menambah atau menyunting geoteg foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat.

2

Ketik , kemudian ketik

Tambah geotag atau Sunting geotag untuk membuka

skrin peta.

3

Ketik pada peta untuk menetapkan lokasi untuk foto.

4

Untuk menetapkan semula lokasi foto, ketik lokasi baru pada peta.

5

Setelah anda selesai, ketik

OK.

Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera,

anda boleh terus mengeteg foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Ketik , kemudian ketik

Tempat.

4

Ketik foto yang anda mahu lihat pada peta.

Jika beberapa foto diambil di tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta.

Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, contohnya . Untuk melihat semua foto

dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik salah satu imej kecil di

bahagian bawah skrin.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Ketik , kemudian ketik

Tempat > .

4

Ketik foto yang anda mahu lihat di glob.

Untuk menukar geoteg foto

1

Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga

bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.

2

Ketik

OK.

Untuk menukar paparan peta

Semasa melihat peta dalam Album, ketik , kemudian tukar antara

Paparan klasik dan

Paparan satelit.

126

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.