Sony Xperia Z5 Dual - Melihat foto dan video

background image

Melihat foto dan video

Gunakan aplikasi Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil

dengan kamera atau untuk melihat kandungan yang serupa, yang telah anda simpan ke

peranti anda. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut

kronologi.

1

Ketik untuk membuka menu skrin utama Album

2

Lihat pilihan menu

3

Tayangan slaid semua foto atau video anda atau yang anda tambah pada kegemaran

4

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Album

5

Tarikh item dalam kumpulan

6

Ketik foto atau video untuk melihatnya.

7

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk melihat foto dan video

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Ketik foto atau video yang ingin anda lihat. Jika digesa, ketik .

4

Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat

foto atau video sebelumnya.

Untuk menetapkan skrin bagi memutar secara automatik apabila berpusing ke sisi, ketik

Putar

kandungan skrin di bawah Tetapan > Paparan > Apabila peranti diputar.

Aplikasi Muzik mungkin tidak menyokong semua format fail. Untuk mendapatkan maklumat

lanjut tentang format fail yang disokong dan penggunaan fail multimedia (audio, imej dan

video), muat turun Kertas Putih untuk peranti anda di

www.sonymobile.com/support/

.

Untuk menukar saiz imej kecil

Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah

bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum

keluar.

Untuk mengezum foto

Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk

atau camtumkan bersama dua jari untuk zum keluar.

Untuk menonton tayangan slaid foto anda

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Tayangan slaid untuk mula memainkan semua foto dalam album.

2

Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

121

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan video

1

Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.

2

Ketik .

3

Jika kawalan ulang main tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya.

Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin sekali lagi.

Untuk menjeda video

1

Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video

1

Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk

maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan bunyi video

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.