Sony Xperia Z5 Dual - Mengambil foto dan merakam video

background image

Mengambil foto dan merakam video

1

Lensa kamera depan

2

Pilih mod tangkapan

3

Tukar antara kamera depan dan kamera utama

4

Zum masuk atau zum keluar

5

Kekunci kamera – Aktifkan kamera/Ambil foto/Rakam video

6

Lihat foto dan video

7

Lokasi simpanan

8

Ambil foto atau rakam video

9

Undur selangkah atau keluar daripada kamera

10 Tetapan mod tangkapan

11 Tetapan denyar

Untuk mengambil foto dari skrin kunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus dan seret ke mana sahaja.

3

Setelah kamera dibuka, ketik .

Anda boleh mengaktifkan kamera apabila skrin dikunci dan tidak aktif. Untuk melakukan ini,

tekan kekunci kamera sepenuhnya. Tekan sekali lagi untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.

Untuk mengambil selfie menggunakan kamera depan

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik

.

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

1

Apabila kamera dibuka, ketik .

2

Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.

3

Ambil foto.

Untuk menggunakan fungsi zum

Apabila kamera dibuka, cubit atau regang pada skrin kamera.

Anda juga boleh menggunakan kekunci kelantangan, menekan ke atas atau ke

bawah. Untuk mendayakan fungsi ini, ketik , kemudian ketik

Lagi > Gnkn kkci

K'ltgn sbg.

109

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk merakam video menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Leret pada skrin untuk memilih

.

3

Untuk mula merakam video, tekan kekunci kamera.

4

Untuk menghentikan rakaman, tekan kekunci kamera semula.

Untuk merakam video

1

Aktifkan kamera.

2

Jika mod kamera tidak dipilih, leretkan skrin untuk memilih

.

3

Halakan kamera ke arah subjek.

4

Untuk mula merakam, ketik .

5

Untuk menjeda semasa merakam video, ketik . Untuk menyambung semula

rakaman, ketik .

6

Untuk menghentikan rakaman, ketik .

Untuk menangkap foto semasa merakam video

Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik

sahaja anda melepaskan butang kamera.

Untuk melihat foto dan video anda

1

Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadam foto atau video

1

Cari foto atau video yang anda mahu padamkan.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat.

3

Ketik .

4

Ketik

PADAM untuk mengesahkan.