Sony Xperia Z5 Dual - Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)

background image

Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)

Ciri TTY (Mesin Teletaip) pada peranti anda membolehkan orang yang pekak, sukar

mendengar atau orang yang hilang upaya bertutur atau bahasa, untuk berkomunikasi

menggunakan peranti TTY atau perkhidmatan geganti.

Untuk mendayakan mod TTY

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Pilih kad SIM, kemudian ketik

Kebolehaksesan > Mod TTY.

4

Pilih mod TTY yang bersesuaian.