Sony Xperia Z5 Dual - Pembetulan warna

background image

Pembetulan warna

Tetapan pembetulan warna mengubah cara warna dipaparkan pada skrin untuk

pengguna yang buta warna atau mempunyai kesukaran dalam membezakan warna.

Untuk mendayakan pembetulan Warna

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kebolehaksesan > Pembetulan warna.

3

Ketik suis hidup-mati.

4

Ketik

Mod pembetulan, kemudian pilih sensitiviti warna yang sesuai.

Pembetulan warna pada masa ini adalah ciri percubaan dan mungkin menjejaskan prestasi

peranti.

149

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.